Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Vill du vara en del av en forskningsmiljö som är engagerad i att ta itu med datadrivna modelleringsutmaningar inom precisionsmedicin? Då är denna postdoktorandtjänst riktad till dig! Både matematiskt orienterade kandidater, farmakometrispecialister och forskare med bakgrund inom datadriven modellering, eller närliggande tillämpningar av maskininlärning, välkomnas och uppmuntras att söka.

Denna position är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Projektets fokus är utveckling av nya metoder för farmakometrisk kovariatmodellering: Givet en dynamisk farmakologisk modell står vi inför problemet att bestämma dess parametrar från individuella kovariater såsom ålder, kön, eller mer allmänt biomarkörer eller genetiska data. Förutom att extrapolera väl, är det önskvärt att kovariatmodellen är transparent och förklarbar. Ett sätt att uppnå detta, som vi undersöka inom projektet, är att utveckla symboliska regressionsmetoder som producerar mänskligt läsbara formler. Farmakologiska dataset kommer att användas från dag ett för att säkerställa praktisk relevans av de utvecklade metoderna.

Denna utlysning avser en postdoktor-tjänst inom WASP vid Lunds universitet. Det kommer att finnas en motsvarande tjänst inom DDLS vid Uppsala universitet. Projektet innebär ett nära samarbete mellan de två postdoktorerna. Tjänsten i Lund kommer att ha ett starkare fokus på utveckling av nya metoder; projektet i Uppsala kommer att ha ett starkare tillämpningsfokus.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Inom detta projekt kommer du att ha ett nära samarbete med seniora forskare och en eller flera doktorander vid Lunds universitets institution för Reglerteknik, och därtill samarbeta med forskare vid institutionen för farmakologi vid Uppsala universitet. Ett annat uppdrag är att bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen vid institutionen för styrning.

Vi uppmuntrar våra postdoktorer att skaffa sig pedagogisk erfarenhet genom att undervisa i doktorandkurser, upp till högst 20 % av heltid. I tjänsten ingår även möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Förmåga att både arbeta självständigt och att samarbeta.
 • Vilja och förmåga att arbeta ämnesöverskridande.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Erfarenhet och kunskap inom data-driven modellering, maskininlärning, och därtill relaterad matematik respektive beräkningsvertyg.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med farmakologiska, medicinska eller andra datamängder för modelleringsändamål.

Övriga meriter:

 • Förmåga att kommunicera vetenskap framförallt genom publikationer, men även via t ex muntlig presentation riktade såväl till experter som till en bredare allmänhet.
 • Aktivitet inom utveckling av öppen källkod inom för projektet relevanta områden.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi söker en person som är flexibel och öppen, med vilja att samarbeta och förmåga att bidra till det allmänna arbetsklimatet. Andra bedömningsgrunder är driv och självständighet samt förmåga till nätverkande, kommunikation och samarbete med kollegor både inom och utanför akademin.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till minst två och högst tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2008-09-04 eller 2021-11-19 (tillämpas på anställningar ingångna efter ikraftträdandet 2022-02-01).  

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4019
Kontakt
 • Kristian Soltesz, 0703952522
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-15
Sista ansökningsdag 2022-01-30

Tillbaka till lediga jobb