Lunds universitet, LTH, immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Post-doktor tjänsten är inom Docent Kristina Lundbergs forskargrupp. Kristina Lundberg har ett starkt nätverk av nationella och internationella samarbetspartners inkluderande både grundvetenskapliga och kliniska forskare. Hennes forskargrupp är dessutom associerad till CREATE Health, ett strategiskt center för translationell cancerforskning (www.createhealth.lth.se) med en dokumenterad förmåga att snabbt implementera resultat från cancerforskningen inom den kliniska verksamheten.

Forskargruppen är en del av Institutionen för immunteknologi med fokus på avancerad teknikutveckling såväl som biomedicinsk forskning. Viktiga forskningsområdena är immuno-onkologi, forskning kring biomarkörer och hypersensitivitet. Avancerade teknologier tillämpas inom institutionen såsom spatial omik, transkriptomik, storskalig proteomik baserad på masspektrometri, multiparametrisk flödescytometri, affinitetsproteomik, fagdisplay, och tillhörande bioinformatik. Dessutom tillhandahåller vi tjänster inom spatial omik och proteomik, och vår plattform för antikroppsutveckling har integrerats i SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform.

Institutionen ansvarar också för flera kurser och erbjuder högkvalitativ utbildning på grundnivå och forskarutbildning. Det finns en stark historia av entreprenörskap och flera företag har sitt ursrung i innovationer från institutionen. Institutionen är även del av doktorand- och postdoktorprogrammet CanFaster, ett program inom cancerforskning och entreprenörskap som medfinansieras av EU. Tillämpningen av avancerad teknologi för att lösa komplexa biomedicinska utmaningar har tagit institutionen till framkanten inom flera forskningsområden.

Särskild ämnesbeskrivning
Immuno-onkologiska behandlingsmetoder har revolutionerat cancerterapin de senaste åren, baserat på de väldigt positiva effekter som uppnås hos vissa patienter. Fokus för positionen är att utforska immunceller i urologisk cancer och baserat på deras roll i sjukdomen använda dem för kliniska syften. Det kan t.ex. innebära identifiering av biomarkörer för att förutsäga behandlingseffekter eller överlevnad, samt att identifiera och utforska nya målmolekyler för att stimulera ett effektivt immunförsvar mot cancer. Forskningen kommer huvudsakligen vara inriktad på T-celler och myeloida celler och kommer baseras på både färska och preserverade patientprover. Tekniker och metoder som planeras att tillämpas inom projektet är t.ex. spatial omik, flödescytometri och funktionella in vitro assays. Beroende på hur projektet framskrider kommer det finnas möjligheter att utföra forskning hela vägen från identifiering av nya biomarkörer/målmolekyler, till funktionella studier och vidare, genom framställning och användning av antikroppar specifika för identifierade målmolekyler.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna kan utöver forskning inom ämnesområdet även innefatta uppgifter såsom:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan och institutionens övriga verksamhet

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom immuno-onkologi/immunologi/tumörbiologi och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen inom immuno-onkologi/immunologi eller möjligen tumörbiologi
 • Dokumenterad kunskap inom fältet för immunologi, gärna fokuserat på human T-celler och/eller myeloida celler
 • Erfarenhet av arbete med primära celler, t.ex. hantering av vävnad och/eller celler, cellodlingsarbete, flödescytometri, spatial profilering (IHC/IF/GeoMx etc) och/eller annat relevant cellarbete
 • Mycket god kommunikationsförmåga och mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska
 • Publikationslista av hög standard

Bedömningsgrunder
Vi söker en högmotiverad och ambitiös person till denna meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter/bedömningsgrunder:

 • Hög kompetens i relation till kraven ovan
 • Kunskap inom fältet för immuno-onkologi/cancer immunterapi
 • Erfarenhet av spatial profilering med t.ex. GeoMx teknologin
 • Erfarenhet av att sätta upp funktionella experiment baserat på immunologiska celler
 • Erfarenhet av flödescytometri
 • Förmåga att sammanfatta och presentera vetenskapliga data, både muntligt och skriftligt (på engelska)
 • Erfarenhet av att analysera kvantitativ omik-data genom att applicera biostatistiska metoder, självständigt eller i samarbete med bioinformatiker
 • Erfarenhet av att använda R eller Python för att analysera data

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom gruppen och inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Tjänsten innebär flexibla arbetstider utifrån årsarbetstiden och utlandsresor kan förekomma.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till minst två och högst tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2008-09-04 eller 2021-11-19 (tillämpas på anställningar ingångna efter ikraftträdandet 2022-02-01)

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista. En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, framtida forskningsintressen och lämplighet för tjänsten (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
 • Intervjuer kommer att ske löpande innan utlysningen är klar så vänta inte med din ansökan
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4115
Kontakt
 • Kristina Lundberg, +46462224323
Facklig företrädare
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-19

Tillbaka till lediga jobb