Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet söker minst en postdoktor i handelsrätt.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ett område inom handelsrätten som finns representerat vid institutionen.

Han eller hon förväntas samarbeta med övriga forskare vid institutionen, kunna interagera med studenter samt aktivt medverka i institutionens gemensamma verksamhet. I tjänsten ingår viss undervisning (motsvarande en kurs per år samt viss handledning av uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå).

Behörighet

För att kunna anställas som postdoktor krävs doktorsexamen i handelsrätt eller närliggande ämne. Doktorsexamen (juris doktor eller motsvarande), får inte vara mer än högst tre år gammal vid ansökningstillfället (såvida inte sökanden har varit föräldraledig eller sjukskriven). Vi accepterar ansökningar även om doktorsexamen inte har avlagts vid ansökningstidens utgång, men detta villkor måste ha uppfyllts vid anställningstillfället.

Övriga krav 

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet.

Den sökande ska kunna dokumentera hög vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och i andra publikationer.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Därutöver kommer ansökan att bedömas utifrån följande kriterier:

  • Erfarenhet från arbete vid ett utländskt universitet;
  • Doktorsexamen från ett utländskt universitet;
  • Internationell erfarenhet (t ex internationella projekt, publikationer och konferenspresentationer);
  • Forskningsplanens relevans och styrka (även i relation till forsknings- och utbildningsprofilen vid institutionen för handelsrätt);
  • Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga;
  • Förmåga att sprida forskningsresultat i samhället.

För närvarande bedrivs vid institutionen forskning med anknytning till framför allt skatterätt, arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och EU-rätt. Forskningen vid institutionen är inriktad på rättsliga frågor som rör klimatomställningen och andra frågor rörande hållbar utveckling samt digitalisering, artificiell intelligens och automatisering. Vi välkomnar särskilt sökande med en forskningsinriktning i linje med dessa samhällsutmaningar.

Vid bedömningen beaktas den sökandes erfarenhet, kunnande och personliga egenskaper. Sökandes förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter till att stärka och komplettera befintliga forskningsmiljöer vid Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på två år.

Ansökningsförfarande

En forskningsplan ska bifogas ansökan där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva samt på ett tydligt sätt anger hur sökandes forskningsprojekt skulle dra nytta av en tjänst vid ett svenskt universitet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220401 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4236
Kontakt
  • Jörgen Hettne, +46462227902
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-30
Sista ansökningsdag 2022-02-28

Tillbaka till lediga jobb