Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med institutionstjänstgöring upp till 20 procent, främst undervisning men även andra uppgifter kan förekomma. 

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i rättssociologi finns tillgänglig på: https://www.soclaw.lu.se/sites/soclaw.lu.se/files/2021-06/ASP_rättssociologi_forskarutbildning_20201126.pdf

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättssociologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet rättssociologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Forskningsplan samt tidigare uppsatser och publicerat material i rättssociologi eller näraliggande ämnen inom samhällsvetenskap eller juridik, är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt. 

Då forskarstudier i rättssociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Ansökan ska innehålla

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i rättssociologi, vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet;
 • uppsats motsvarande sammanlagt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i rättssociologi eller ämne som bedöms likvärdigt och andra relevanta publikationer. Om uppsatsen är skriven på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska bifogas en sammanfattning på max 1 000 ord där metod, teori, resultat/analys framgår;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i rättssociologi;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • en kortfattad forskningsplan om högst 13 000 tecken med blanksteg, inklusive referenser, på svenska eller engelska. På följande sida hittar du instruktioner för en sådan plan: https://www.soclaw.lu.se/en/sites/soclaw.lu.se.en/files/ras_phd_research_plan.pdf
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Bedömning av sökande görs på ovanstående punkter och topprankade kommer att kallas till intervju.

Villkor

Masterexamen ska ha avlagts senast på dagen för ansökningstidens utgång. Tidsbegränsad anställning på fyra år enligt HF 5 kap 7§. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4241
Kontakt
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, +46 46 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
 • Ida Nafstad, frågor ang.tjänsten, +46 46 222 8838, ida.nafstad@soclaw.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-04
Sista ansökningsdag 2022-03-04

Tillbaka till lediga jobb