Lunds universitet,Humaniora och teologi,Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vikarierande universitetslektor i konsthistoria och visuella studier, 50 %

Omfattning 50 %

2022-02-01 – 2022-12-31

Placering

Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration.

Undervisningen gäller främst avdelningens grundkurser, men arbete på andra nivåer kan också förekomma. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, handledning och exkursioner. Till undervisningen kan även räknas ledning, planering, kursansvar, kursadministration och handledning av uppsatser samt kursutveckling. Undervisning i närliggande ämnen inom Institutionen för kulturvetenskaper kan också bli aktuellt.

Forskningstiden ska användas för egen forskning och till att söka forskningsanslag. Till arbetsuppgifterna hör också att följa den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid universitetet och fakulteten. Därutöver ingår ett aktivt deltagande i institutionens dagliga verksamhet.

Behörighetskrav

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visad pedagogisk skicklighet samt
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande (i fallande ordning)

 • doktorsexamen i konsthistoria och visuella studier eller i konstvetenskap,
 • specialkompetens inom förmodern/tidigmodern visuell kultur samt objekt- och bildbruk,
 • erfarenhet av undervisning inom arkitektur,
 • erfarenhet av uppsatshandledning på grundnivå och avancerad nivå,
 • dokumenterad erfarenhet av utbildningsadministration samt god samarbetsförmåga,
 • förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt
 • förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning varvid dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är önskvärt.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid frågor om anställningen, kontakta prefekt Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se.

Vid frågor om anställningens innehåll, kontakta avdelningsansvarig Cecilia Hildeman Sjölin, cecilia.hildeman_sjolin@kultur.lu.se.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/8
Kontakt
 • Thomas Kaiserfeld/prefekt, 046 - 222 45 08
 • Cecilia Hildeman Sjölin/avdelningsansvarig , 046 - 222 33 61
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2022-01-04
Sista ansökningsdag 2022-01-24

Tillbaka till lediga jobb