Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskarskolan ROCIT (Research On Collaboration In Teacher education) ska bidra till att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna.  Syftet är att genom forskning stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med skola och lärare.

I forskarskolan är frågor om yrkesutövningens egen kunskapsutveckling och kunskaps­produktion centrala. Ett viktigt mål är att utveckla deltagarnas förståelse av spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat kunnande, samt av lärares arbetssituation och de organisatoriska förutsättningarna för lärarprofessionens utveckling.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska Högskolan.

Doktoranderna antas i Utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om samverkan i lärarutbildning vid Lunds universitet med placering vid något av de ingående lärosätena.

 

Information om foskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

För de här doktorandanställningarna krävs dessutom god kunskap i svenska.

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/38
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Roger Johansson, professor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Katarina Mårtensson, universitetslektor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2022-01-15
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb