Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är knuten till den forskargrupp inom avdelningen för Kärnfysik (Fysiska institutionen, LTH) som bedriver forskning kring atmosfäriska aerosoler och deras roll för klimatet och hälsoeffekter.

Forskningsingenjören ska arbeta heltid inom ramen för ACTRIS Sweden, ett nationellt forskningsinfrastrukturprojekt som nyligen beviljades av Vetenskapsrådet. Forskningsingenjören kommer att handha och serva en rad olika instrument för långtidsmätningar av atmosfäriska aerosoler och reaktiva spårgaser vid Lunds universitets kombinerade ICOS-ACTRIS mätstation Hyltemossa i södra Sverige (60 km norr om Lund; https://www.icos-sweden.se/hyltemossa). Forskningsingenjören kommer även att underhålla och vidareutveckla de konstruktioner och byggnader som är nödvändiga för forskningsinfrastrukturen. Arbetet utförs både i Lund och vid mätstationen Hyltemossa.

ACTRIS (www.actris.eu) utför långtidsmätningar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (bland annat aerosoler och reaktiva spårgaser) som underlag för bestämning av deras inverkan på klimat och luftkvalitet. ICOS utför långtidsmätningar av långlivade växthusgaser, främst koldioxid (https://www.icos-cp.eu/). Samtliga dessa observationer planeras pågå under flera årtionden. Både ICOS och ACTRIS har status som europeiska ”ESFRI Landmark” forskningsinfrastrukturprojekt.

Den nu beviljade fem-årsperioden 2022-2026 innebär en uppstart för verksamheten inom ACTRIS Sweden. ACTRIS Sweden koordineras från Lunds universitet med fyra andra svenska universitet samt SMHI som deltagande parter.

De direktvisande instrument på mätstationen Hyltemossa som ska handhas och servas av forskningsingenjören är instrument för (i) aerosolpartiklarnas storleksfördelning i intervallet 3 nm – 10 mikrometer, (ii) aerosolpartiklarnas ljusspridning (nephelometer), (iii) aerosolpartiklarnas ljusabsorption (sotfotometer), (iv) aerosolpartiklarnas kemiska sammansättning med hjälp av mass-spektrometri, (v) molnkondensationskärnor samt (vi) reaktiva spårgaser (flyktiga kolväten, svaveldioxid, kväveoxider, marknära ozon).

Mätningarna med samtliga dessa instrument kommer att ske i enlighet med de riktlinjer som utfärdas av europeiska ACTRIS. I arbetsuppgifterna ingår även kvalitetssäkring av mätningarna och kvalitetskontroll av insamlade data samt inrapportering av data till ACTRIS gemensamma databas.

Krav

För anställningen som forskningsingenjör skall följande kriterier vara uppfyllda:

 • Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.
 • Erfarenhet av att handha och serva en rad olika instrument för långtidsmätningar av atmosfäriska aerosoler och reaktiva spårgaser.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Körkort för personbil.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av experimentellt arbete rörande atmosfäriska aerosoler och reaktiva spårgaser inom ramen för europeiska ACTRIS eller liknande infrastrukturer eller nätverk för kortlivade klimat-påverkande atmosfäriska komponenter.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete rörande atmosfäriska aerosoler, särskilt erfarenhet av direktvisande instrument för aerosolpartiklars storleksfördelningar, ljusspridning, ljusabsorbtion, molnkondensationskärnor och kemisk sammansättning med hjälp av mass-spektrometri.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete rörande reaktiva spårgaser.
 • Erfarenhet av att analysera stora mängder aerosol-data från direktvisande aerosolinstrument.
 • Erfarenhet av att programmera och använda mjukvara för styrning och utvärdering av data från direktvisande aerosolinstrument.
 • Demonstrerad förmåga att publicera i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • Handledarerfarenhet, särskilt rörande experimentellt arbete med direktvisande aerosolinstrument.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till den sökandens förmåga att samarbeta inom en forskargrupp med ansvar för en nationell forskningsinfrastruktur, egen initiativförmåga och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kunskaper kompletterar och stärker institutionens nuvarande forskningsinfrastruktur och bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor

Tillsvidareanställning, 100 %

Provanställning kan komma att tillämpas.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/134
Kontakt
 • Professor Erik Swietlicki, +46462229680, erik.swietlicki@nuclear.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-19
Sista ansökningsdag 2022-02-09

Tillbaka till lediga jobb