Lunds universitet, Inst. för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker nu minst en universitetslektor som ska vara en del av och stärka vår undervisning och forskning inom turism och besöksnäring med inriktning mot destinationsutveckling. Kunskap om innovation och värdeskapande är generellt meriterande och särskilt prioriterat om denna kunskap är riktad mot turism och besöksnäring. 

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att:

 • undervisa på olika nivåer. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination, uppsatshandledning och eventuellt inriktningsansvar och
 • utveckla institutionens tvärvetenskapliga forskning och forskningsmiljö inom de ovan nämnda områdena samt
 • aktivt söka extern forskningsfinansiering och bidra till publiceringar med internationell kvalitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom för ämnet relevant område som exempelvis tjänstevetenskap,
  företagsekonomi, turismvetenskap, kulturgeografi, sociologi, etnologi eller eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens och
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav

 • Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor bedöms både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens
forskningsmeriter och planerad forskning inom de områden som anges ovan samt förmåga att
självständigt planera, initiera och bedriva forskning. Dokumenterad erfarenhet av att medverka i
forskningsansökningar och kunna visa goda resultat av förmågan att erhålla extern forskningsfinansiering är meriterande. Publicering i välrenommerade tidskrifter är meriterande. I bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vad gäller pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid väl dokumenterade undervisningsmeriter och erfarenhet av kursutveckling exempelvis inom området turism och besöksnäring.

Gärna erfarenhet av undervisning och forskning från tvärvetenskapliga miljöer. Att kunna visa dokumenterad erfarenhet av att ha bidragit till utveckling av tvärvetenskapliga miljöer tillmäts betydelse.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en relativt ung institution, 20 år, som bedriver tvärvetenskaplig undervisning och forskning. Både det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Vi tar därför särskild hänsyn till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens olika uppgifter.

Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand.

Villkor

Anställningen gäller tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

I rekryteringsprocessen kommer vi att arbeta med intervjuer, provföreläsningar och samtal med
referenspersoner. Den sökande ska därför ange några referenspersoner som kan belysa och berätta om den sökandens yrkesskicklighet och personliga kvaliteter av betydelse för anställningen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/548
Kontakt
 • Mattias Wengelin, 046-42356657
 • Anna Borg, 046-2224806
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-08-14
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb