Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i Kommunikationsteknologi med inriktning mot trådlös kommunikation med placering tills vidare vid institutionen för elektro- och informationsteknik. 

Ämne
Kommunikationsteknologi med inriktning mot trådlös kommunikation.

Särskild ämnesbeskrivning
Kommunikationsteknologi för trådlösa system är den disciplin som behandlar design och analys av cellulära och trådlösa kommunikationssystem och dess ingående delområden. Ämnet behandlar också den fysiska radiokanalen och interaktionen mellan denna, antennerna och övriga delar av radiosystemet.  Samverkan och interaktion mellan olika delområden är viktig för att komma fram till ett välfungerande och effektivt cellulärt eller trådlöst kommunikationssystem. Denna tjänst har speciellt fokus mot kanalmodellering, radiobaserad positionering, millimetervågskommunikation, och trådlösa system bortom 5G. Arbetet inkluderar system under 6 GHz såväl som system på millimetervågsfrekvenser och uppåt. Speciell vikt läggs vid samverkan av de olika delområdena och hur de påverkar varandra. Arbetet är både av experimentell och teoretisk natur, och det förutsätts att kandidater har erfarenhet av bådadera.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Bidrag till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, undervisning, samarbete och synliggörande.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från såväl praktiska mätningar av radiokanalens egenskaper, kanalmätutrustning (s.k. channel sounders), utvärdering av mätdata, samt teoretiska prestandautvärderingar av trådlösa system.

Övriga meriter

 • Internationell forskningserfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
 • Dokumenterad erfarenhet från undervisning och att handleda doktorander och examensarbetare.
 • Administrativ erfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Kommunikationsteknologi med inriktning mot trådlös kommunikation
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att aktivt och med positiv utvärdering söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom Lunds Universitet.
 • Förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten.
 • Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter inom området vid Lunds Universitet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1709
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, +46462224629
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-08
Sista ansökningsdag 2022-08-21
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb