Lunds universitet, Humaniora och teologi, Inst. för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM-DIKA (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi samt digitala kulturer) och avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap - FBM. Ämnet digitala kulturer innefattar teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna förstå och analysera det digitala samhällets utveckling och dess konsekvenser. Ämnet förlags- och bokmarknadskunskap utforskar förlags- och bokbranschens villkor och verksamhet. Vid avdelningen för FBM bedrivs utbildning inom förlags- och bokmarknadskunskap upp till och med kandidatnivå. Utbildningen kombinerar teori och praktik, exempelvis analys av bokmarknaden, marknadsföring av böcker, bokproduktion och digital utgivning, redaktionellt arbete samt formgivning av böcker. Vid Avdelningen ABM-DIKA ges ett mastersprogram samt fristående kurser i ABM samt kandidatutbildning i digitala kulturer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av undervisning i förlags- och bokmarknadskunskap och på kandidatprogrammet i digitala kulturer. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen vid institutionen. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även kursansvar, kursutveckling, lärarlagsarbete, kursadministration samt uppsatshandledning. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. I anställningen ingår forskningstid, som innehavaren av anställningen förväntas använda till egen forskning, forskningsansökningar och publikationsverksamhet som bidrar till ämnets utveckling. Innehavaren av anställningen kan också komma att fungera som avdelningsansvarig. Lektorn förväntas närvara vid institutionen och aktivt deltaga i institutionens och avdelningarnas gemensamma verksamheter.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet.
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
 • förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, vid anställningens första dag.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till änmesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Särskilt meriterande i fallande ordning

 • doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller dokumenterad forskning om frågeställningar relevanta för digitala kulturer och förlags- och bokmarknadskunskap.
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning om frågeställningar relevanta för digitala kulturer och förlags- och bokmarknadskunskap.
 • dokumenterad erfarenhet av att söka forskningsmedel i konkurrens.
 • dokumenterad erfarenhet av handledning av kandidat- och masteruppsatser.
 • dokumenterad god förmåga till samarbete i utbildning och forskning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2145
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Thomas Kaiserfeld, prefekt, https://www.kultur.lu.se/person/ThomasKaiserfeld/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-09-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb