Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ämne

Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter.

Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

”Mänskliga rättigheter i en polariserad värld” är ett av Lunds universitets fem profilområden. Detta innebär en kraftsamling av Lunds universitet på forskning, utbildning och samverkan inom det tvärvetenskapliga rättighetsfältet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter, masterprogrammet i mänskliga rättigheter och på fristående kurser vid Avdelningen för mänskliga rättigheter. Även undervisning och handledning på forskarutbildningen kan förekomma. Vid Avdelningen för mänskliga rättigheter tillämpas kollektiva arbetsformer. Innehavaren förväntas aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete gällande kurser, utbildningsprogram, forskning och samverkan.

Tid för forskning ingår i tjänsten som innehavaren förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet. Alla medarbetare förväntas bidra till ämnets forskningsmiljö, genom att till exempel medverka vid seminarier, utveckla forskningsnätverk och söka forskningsmedel.

I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till institutionens övriga verksamhet, såsom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i mänskliga rättigheter. Arbetet ska i huvudsak bedrivas på arbetsplatsen.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning om mänskliga rättigheter på universitetsnivå.
 • Förmåga att kunna undervisa på svenska (alternativt danska eller norska) eller engelska.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande

 • tidigare erfarenhet av och dokumenterad skicklighet i undervisning och forskning i mänskliga rättigheter, särskilt inom diskrimineringsfrågor, minoritetsfrågor, barns och kvinnors rättigheter, socioekonomiska rättigheter, civilsamhällets aktörer, samt ämnesrelevanta forskningsmetoder.
 • dokumenterad erfarenhet av och god förmåga till kursansvar
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • dokumenterad förmåga att verka som forskningsledare
 • dokumenterad god förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga arbetslag,
 • dokumenterad god förmåga till samarbete med övriga personalkategorier på arbetsplatsen
 • Förmåga att kunna undervisa på både svenska (alternativt danska eller norska) och engelska.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2151
Kontakt
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
 • Lina Sturfelt, prefekt, https://www.historiska.lu.se/person/LinaSturfelt/
 • Dan-Erik Andersson, avdelningsföreståndare, https://www.mrs.lu.se/person/DanErikAndersson/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-10-10
Sista ansökningsdag 2022-11-24

Tillbaka till lediga jobb