Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum utlyser två adjunktstjänster i svenska som främmande språk (75 % tjänst)

Arbetsuppgifter
Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL. Anställningen som adjunkt i svenska som främmande språk vid SOL innefattar undervisning på nybörjar- och fortsättningskurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet, undervisning på behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund som är bosatta i Sverige och undervisning på kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I anställningen ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. I anställningen kan även ingå att undervisa på lärarutbildningen i svenska som andraspråk. En del av nybörjarundervisningen ges inledningsvis på engelska. I anställningen ingår undervisning (80 %) samt kompetensutveckling och övrig tid (exempelvis möten och administration) (20 %). En väsentlig del av undervisningen kan vara förlagd till kvällstid.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

 • har visat pedagogisk skicklighet,
 • har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper,
 • har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Anställningens art och innehåll kräver dessutom av innehavaren:

 • slutförda kurser om minst 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande,
 • dokumenterad och omfattande erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund,
 • mycket god förmåga att undervisa såväl på svenska som på engelska.

Grund för bedömningen är:

 • goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Särskilt meriterande är:

 • avslutad lärarutbildning,
 • erfarenhet av undervisning på lärarutbildning,
 • erfarenhet av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test,
 • erfarenhet av examination på vfu-kurser,
 • dokumenterat god samarbetsförmåga samt
 • personlig lämplighet.

Det sistnämnda vägs in i bedömningen eftersom anställningen innefattar arbete i lärarlag och undervisning för både studenter och personal på Lunds universitet.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och anvisningarna samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor
Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2159
Kontakt
 • Lena Larsson, Studierektor, https://www.ht.lu.se/person/LenaLarsson
 • Johanna Johansson, Fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet , 046-2229364
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-09-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb