Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar arkitekturens grunder i form av arkitekturgestaltning i förhållande till olika perspektiv som plats och kontext, estetik och konstnärlighet, användning och samhälleliga förutsättningar, teknik och material. I ämnet ingår också förmedlingen av arkitektur via olika medier som skisser, ritningar, modeller etc. samt de kreativa processer som leder fram till ett gestaltat förslag.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå, framför allt inom ateljéundervisningen i arkitektprogrammets två första årskurser. Undervisning på avancerad nivå och handledning av examensarbetare kan förekomma i mindre utsträckning. Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen. Pedagogisk kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Viss kursplanering i samråd med kollegor. Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Avlagd arkitektexamen.
 • Erfarenhet av arbete som praktiserande arkitekt efter arkitektexamen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Ett dokumenterat intresse för och fallenhet för teoretisk reflektion kring arkitektur och/eller arkitektrollen.
 • Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik.
 • Förtrogenhet med den arkitektoniska gestaltningens vanligt förekommande digitala verktyg och program.
 • Erfarenhet av ateljéundervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Villkor
Tidsbegränsadanställning, vikariat. Omfattning 50%.
Tillträde: 2022-09-01 - 2023-06-30

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2266
Kontakt
 • Rifa Maliqi, HR-administratör, +46462220505
 • Mats Hultman, enhetsföreståndare, +46462220118
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-08-12

Tillbaka till lediga jobb