Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 60% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning, undervisning och administration kan komma att förändras över tiden. Den anställde förväntas kunna bygga upp forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Forskningsfokuset vid Lunds observatorium ligger på Vintergatans bildande, utveckling och nuvarande struktur. Detta forskningsområde är centralt inom modern astrofysik. Lunds observatorium har spelat en nyckelroll i utvecklingen av rymdastrometriområdet, först med HIPPARCOS-uppskjutningen 1989 och senare med Gaia-satelliten, som lanserades 2013. Gaia-satelliten samlar fortfarande in data och håller på att revolutionera galaktisk astronomi genom sin katalog med nästan 2 miljarder stjärnor. Mot bakgrund av framgången med Gaia driver nu Lunds observatorium ett förslag på ett nytt ESA-rymdprogram, kallat GaiaNIR. Detta förslag innebär att våglängdsområdet breddas till det nära-infraröda i syfte att möjliggöra utforskning av områden i vår galax som skyms av damm och gas.

Universitetslektorns forskning förväntas fokusera på galaktisk dynamik baserat på Gaia-data för att kunna studera den dynamiska utvecklingen av stjärnpopulationer i vår galax. Dessutom förutsätts lektorn att bidra med fördjupad teoretisk och statistisk expertis samt simuleringsexpertis i utvecklingen av arbetet mot nästa generations rymdastrometriobservatorium. Detta arbete kräver nya vetenskapliga frågeställningar, baserade på de nya möjligheterna som infraröd astrometri erbjuder.

Universitetslektorn förväntas även undervisa i kurser på kandidat- och masternivå, framför allt inom forskningsämnet, men också på mer grundläggande nivåer. Den nya universitetslektorn förväntas vara koordinator för kandidatuppsatserna vid astronomienheten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna anställning krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom området astronomi och astrofysik eller motsvarande. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande måste visa en väldokumenterad vetenskaplig skicklighet i forskning inom utveckling och tillämpning av dynamiska modeller av Vintergatan. 

Erfarenheter av att utveckla galaktiska potentialer och i deras användning för bayesiansk analys av observationsdata och teoretiska data är ett krav, liksom förmågan att kunna arbeta med storskalig observationsdata. Den sökande måste ha gedigen erfarenhet av arbete inom databehandling av Gaia-data eller motsvarande. Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende på individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens som huvudsökande från forskningsråd. Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är också ett krav.

Meriterande är en djup förståelse för galaktisk dynamik, speciellt med ”angle-action” koordinater, liksom, erfarenhet och engagemang i ett eller flera av följande projekt: Gaia-projektet; 4MOST; RAVE; GaiaNIR; eller andra relevanta mark- eller rymdbaserade undersökningar (surveyer). 

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer samt utifrån forskningsplanen. 

Möjligheten att kunna vara huvudhandledare av en doktorand vid tiden för tillsättningen är ett krav. Meriterande är dokumenterad erfarenhet och god förmåga att undervisa och utveckla kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl. forskarutbildning) inom det egna och angränsande områden, särskilt inom området statistiska metoder för astrofysik. Dokumenterad erfarenhet av att ha haft kursansvar för en hel kurs är meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander meriterande, liksom erfarenhet av koordination av examensarbeten i astronomi. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Sökande ska presentera en pedagogisk portfölj och beskriva hur de kan bidra till undervisningen i astronomi vid avdelningen.

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är meriterande. Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje är exempel på visad skicklighet.

Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Din ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2270
Kontakt
  • David Hobbs, universitetslektor, 046-2221573,david.hobbs@astro.lu.se
  • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-01
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb