Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad i gruppen för AI och människa-robotinteraktion (Docent Elin A. Topp) inom avdelningen Robotik och Semantiska System (RSS, https://rss.cs.lth.se), som ingår i institutionen för Datavetenskap på Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.
Anställningen är finansierad genom ett WASP and Aalto University Collaborative Postdoctoral Fellow projekt (läs mer här: https://wasp-sweden.org). I projektet kommer AI-baserade metoder kombineras med lämpliga gränssnittstekniker inkluderande virtuell och augmenterad realitet för att stödja situationsinsikt (situation awareness) i delad autonomi, huvudsakligen avseende autonoma fordon. En mer detaljerad beskrivning, även avseende arbetsomgivningen och tillgängliga forskningsarenor och platformar, finns under https://cs.lth.se/elin_anna_topp/postdoc-project.

Avdelningen RSS består av flera tätt samarbetande grupper och forskare med arbetsområden som sträcker sig från kärnfrågor inom maskininlärning över kunskapsbaserade metoder och inlärning inom robotik, byggrobotik och språkbehandling till människa-robot interaktion. I juni 2022 ingår tre professorer, två universitetslektorer (docent), fyra biträdande lektorer, samt fyra postdoktorer och tio doktorander i avdelningen. Avdelningens grupper och forskare är del i många nätverk och samarbeten både inom universitetet, nationellt och internationellt.

Institutionen, inklusive avdelningen RSS, har starka anknytningar till de nationella forskningsprogrammen WASP (http://wasp-sweden.org) och ELLIIT (https://elliit.se), samt till internationellt ledande institutioner inom området.

Du kommer att vara del av ett dynamiskt, internationellt sammansatt och överlag ungt team av forskare, där interna seminarier, gästföreläsningar samt möjligheten att delta i regelbundna praktiska gruppaktiviteter (”hackathons”) och evenemang utanför universitetsvärlden kommer att vara del av ditt arbetsliv. Institutionen för Datavetenskap strävar efter att upprätthålla ett positivt klimat på arbetsplatsen och bjuder regelbundet till evenemang som frukostseminarier och terminsstartsmöten med sociala aktiviteter.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsområdet för postdoktoranställningen ligger i gränsområdet mellan robotik, artificiell intelligens, människa-robot-interaktion och interaktionsdesign, men räknas formellt till området datavetenskap. Du kommer att utveckla metoder för att stödja systemoperatörer av (delvis) autonoma system (fordon eller fartyg) i deras beslutsfattning genom att tillhandahålla överblick och insikt över en situation (situational awareness).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Givet att projektet som anställningen bygger på är ett internationellt samarbetsprojekt kommer det att ingå resor, t ex för koordinationsmöten och eventuellt något längre (1-2 veckor) besök hos våra projektpartner på Aalto Universitet.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning i anknytning till projektbeskrivningen (läs mer här: https://cs.lth.se/elin_anna_topp/postdoc-project)
 • Handledning av examensarbetare om arbetet ligger nära till din forskning
 • Biträdande handledning av / samarbete med doktorander som arbetar med liknande projekt som du själv
 • Mindre administrativa uppgifter i anknytning till de ovan listade uppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens eller ett närliggande ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • god programmeringsförmåga i åtminstone ett av följande språk: C, C++, C#, Python
 • erfarenheter av forskning inom eller i nära anknytning till robotik, autonoma system, människa-robot/dator-interaktion, eller människa-maskin-gränssnitt (inkluderande visualiseringstekniker och VR/AR)
 • god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
 • god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Kunskap om och erfarenhet med ROS och/eller ROS4HRI
 • Erfarenheter av autonoma bilar eller fartyg
 • Kunskap om och erfarenhet av visualiseringstekniker, VR, eller AR, och respektive verktyg (Unreal, Unity)
 • Egna intressen och erfarenheter i linje med projektbeskrivningen

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. I din ansökan beskriv dina intressen och idéer i linje med projektbeskrivningen. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2286
Kontakt
 • Elin Anna Topp, 046-2224249
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb