Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är i samarbete med universitetslektor Elizabeth Bjarnason (https//cs.lth.se/elizabeth_bjarnason) i forskningsgruppen för programvaruutveckling, SERG (https://serg.cs.lth.se) inom institutionen för datavetenskap vid Lunds tekniska högskola. SERG har ett starkt fokus på empirisk forskning i tätt samarbete med mjukvaruindustrin. Forskningsområdena inkluderar mjukvarustartups, kravhantering, mjukvarutestning, kontinuerlig leverans och experimentering, kognitiva aspekter av programvaruutveckling och mjukvaruprocesser.

Institutionen och forskargruppen har starka kopplingar till de svenska forskningsprogrammen WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, https://wasp-sweden.org) och ELLIIT (https://elliit.se) och har ett brett internationellt kontaktnät inom fältet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Du kommer att ingå i ett internationellt team av forskare som har regelbundna interna seminarium, gästföreläsningar, och events inom vårt industrinätverk. Institutionen för datavetenskap strävar efter en positiv arbetsmiljö och inbjuder regelbundet till event, som frukostseminarium och institutionsdagar med sociala aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning
Inom kontinuerlig experimentering (continuous experimentation) används fältexperiment för att styra programvaruutvecklingen baserad på användaråterkoppling och utgår vanligtvis från stora mängder användardata. Detta projekt undersöker hur detta angreppssätt kan användas vid utveckling av system med tillgång till mindre mängd data, och specifikt vid utveckling av interna mjukvaruprodukter och verktyg. Lösningarna kan omfatta att kombinera olika sorters användardata (kvalitativ och kvantitativ), statistiska metoder, återanvändning av existerande användarbaser. För mer information, se https://portal.research.lu.se/en/projects/wasp-continuous-experimentation-with-limited-user-data 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning genom empiriska studier av industriell praxis, och lösningsdesign och utvärdering av dessa i samarbete med industriella partners. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Detta projekt kommer att utforska hur kontinuerlig experimentering (continuous experimentation CE) kan appliceras även med begränsade mängder användardata. Forskningsmetoden innefattar empiriska studier av industriell praxis, lösningsdesign och utvärdering av dessa i samarbete med industriella partners.

Anställningen innefattar visst resande, t ex för koordinering med projektpartners vid Aalto universitet, Finland.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • forskning inom ämnesområdet.
 • undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • handledning av examensarbetare och doktorander.
 • samverkan med näringsliv och samhälle.
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • erfarenhet av industriellprogramvaruutveckling alternativt forskningssamarbete med industrin.
 • kunskap och erfarenhet inom ämnet inklusive experimentuppsättningar och statistiska metoder.
 • god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. 
 • god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av olika forskningsmetoder och förmåga att hantera blandade metoder.
 • Öppenhet för ett människo-centrerat fokus för metoder och verktyg inom programvaruutveckling.
 • Goda programmeringsfärdigheter.

Hänsyn kommer att tas till hur väl den sökandes intressen och idéer (uttryckta i ansökan) samverkar med projektbeskrivningen och hur den sökandes erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom forskningsgruppen.

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. I din ansökan, beskriv dina intressen och idéer i linje med projektbeskrivningen. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2287
Kontakt
 • Elizabeth Bjarnason, 046-2224141
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb