Lund University, Faculty of Social Sciences, The Department of Sociology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som postdoktor är förlagd till sociologiska institutionen och är en del av forskningsprojektet ”Förändrade köns- och klassrelationer i kölvattnet av RUT och ROT-användning”, finansierat av FORTE. Syftet med projektet är att generera teoretisk och empirisk kunskap kring förändrade köns- och klassrelationer som följer på nyttjandet av hushållsnära tjänster. Mer specifikt kommer projektet undersöka följande teman: 1) betalt och obetalt arbete, 2) jämställt föräldraskap, 3) äldreomsorg, 4) välmående, och 5) familjebildning. Teoretiskt ämnar projektet bidra till diskussionerna om betalt och obetalt arbete och familjesociologi ur köns- och klassperspektiv.

Projektet bygger på blandade metoder. Den specifika postdoktoranställningen avser forskning inom den del av projektet som rör kvantitativ analys. Kvantitativa analyser kommer att vara baserade på registerdata från Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), Försäkringskassan, Nationella patientregistret, samt RUT- och ROT-data från Skatteverket.

För att ytterligare fördjupa förståelsen av hur par och individer skapar mening kring, förhandlar och organiserar hushållsarbete, inklusive barn- och äldreomsorg, kommer projektet även innehålla en kvalitativ komponent. Projektet innefattar forskare från Sociologiska institutionen samt Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Postdoktorn förväntas att: 

 • utföra databearbetning och analys av registerdata
 • utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets gemensamma material och övergripande syfte
 • delta vid regelbundna schemalagda projektmöten, samt ha ett nära samarbete med projektledaren och med andra i forskningsprojektet
 • producera egenförfattade och/eller samförfattade artiklar för publikation inom anställningsperioden enligt överenskommelse

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom projektet (80%) samt goda möjligheter att undervisa på samtliga nivåer (upp till ytterligare 20%). Om du vill veta mer om projektet eller anställningen är du varmt välkommen att kontakta projektansvarig Lisa Eklund, lisa.eklund@soc.lu.se.

Den sökande ska kunna uppvisa starka analytiska färdigheter, kreativitet, initiativtagande och driv, uppföljning av åtaganden, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra.

Kvalifikationer och bedömning

För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig disciplin, eller motsvarande. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger, t. ex. föräldraledighet).

Grund för bedömning är vetenskaplig förmåga och förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom den aktuella tjänsten. Den sökande ska kunna dokumentera vetenskaplig skicklighet genom sina publikationer.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:

– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet, styrka och relation till forskningsprojektets fokus och/eller metoder.

– Erfarenhet av forskning som bygger på kvantitativ dataanalys är ett krav. Erfarenhet av forskning som bygger på registerdata är särskilt meriterande.

– Mycket goda kunskaper inom tillämpning av kausala metoder, framför allt difference-in-difference metoder samt andra statistiska metoder så som matching metoder (bl.a. propensity score matching)

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att genomföra komplexa forskningsuppgifter fram till och med publicering.

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att arbeta bra i ett team och/eller i vetenskapliga samarbeten

– Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och innehålla följande:

 • Ett ansökningsbrev som beskriver den ansökandes intresse i tjänsten, samt lyfter fram relevanta erfarenhet och färdigheter (max 2 sidor)
 • Ett CV inklusive publikationslista och kopior av examensbevis
 • Doktorsavhandlingen samt ytterligare en till tre (1-3) akademiska publikationer. För samförfattade publikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag.
 • Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning på två (2) år inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Om oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2022-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2496
Kontakt
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, 0462224148,anna.melin@sam.lu.se
 • Lisa Eklund, projektansvarig , 046-2223477,lisa.eklund@soc.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil , 046-2229366
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb