Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.

Inom handelsrätt bedrivs utbildning främst på grundläggande nivå genom campusförlagda kurser. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet. 

Arbetsuppgifter

Institutionen för handelsrätt utlyser nu ett universitetslektorat som enligt nu gällande arbetstidsavtalet innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Vi söker en lektor som självständigt kan ta kursansvar, ha ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av pedagogik och pedagogiskt material, samt kan ha ett brett deltagande i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom allmän handelsrätt och hållbarhet, med fokus på företags samhällsansvar. Till detta hör att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, ansöka om forskningsmedel, följa med i forskningen inom sitt område, etc. 

Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn samverka med det omgivande samhället och presentera sina forskningsresultat. 

Behörighet

För att vara behörig krävs avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Kvalifikationer

Krav:

 • erfarenhet av undervisning i allmän handelsrätt, såsom avtalsrätt, köprätt och bolagsrätt,
 • en stark och tydlig forskningsprofil som innefattar allmän handelsrätt och hållbarhet,
 • förmåga att interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen,
 • förmåga att undervisa på både svenska och engelska,
 • förmåga att handleda och examinera uppsatser med olika metodansatser,
 • uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial.

Meriterande:

 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället,
 • erfarenhet av undervisning om företagsetik, hållbarhet eller liknande,
 • erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning. Särskilt viktig är förmågan att kunna samverka i såväl mindre som större lärarlag.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla (Lunds universitets anställningsordning):

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet,
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För mer ingående information kring bedömningskriterier, vänligen läs "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid. Eventuell provanställning kan bi aktuell.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen.

Ansökan ska skrivas på svenska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt mallen samt “Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM” på www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

För mer information, gå gärna in på vår hemsida www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt  www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

För att kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att den sökande följer de ansökningsinstruktioner som finns.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2539
Kontakt
 • Jörgen Hettne, prefekt, 046-2227902
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-08-22
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb