Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Företagsekonomiska institutionen (https://fek.lu.se/) söker minst en universitetslektor i företagsekonomi särskilt organisationsledning och ledarskap (inom ämnesområdet strategi).

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningen avser universitetslektorat som enligt arbetstidsavtalet innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Vi söker en eller flera lektorer som självständigt kan ta kursansvar, ha ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av pedagogik och pedagogiskt material, samt kan delta brett i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Inte minst behövs kompetens för handledning och examination av uppsatser med olika metodansatser.

Undervisningen kan ske på svenska och engelska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom verksamhetsledning, strategi och organisation. Till detta hör att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, ansöka om forskningsmedel, följa med i forskningen inom sitt område etc.

Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn samverka med det omgivande samhället och att aktivt delta i institutionens och ämnesområdets utveckling.

Kvalifikationer

För att vara behörig krävs avlagd doktorsexamen i organisation, management eller ett relaterat ämnesområde eller att ha förvärvat motsvarande forskningskompetens, samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Krav för anställningen är:

 • erfarenhet av undervisning i organisationsledning och ledarskap,
 • en stark och tydlig forskningsagenda med en standard som motsvarar peer-reviewed-forskning av internationell kvalitet inom organisationsledning, ledarskap eller ett relaterat ämnesområde,
 • dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom policydokument, utvärderingar, utredningar, debattartiklar och undervisning av praktiker,
 • förmåga att interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom institutionen och ämnesområdet, inte minst genom fysisk närvaro på institutionen,
 • förmåga att handleda och examinera uppsatser med olika metodansatser,
 • uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial.

Meriterande för anställningen är:

 • förmåga att undervisa på både svenska och engelska,
 • erfarenhet av utbildning för chefer och andra yrkesverksamma,
 • erfarenhet av undervisning om företagsetik, hållbarhet eller liknande,
 • erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning. Särskilt viktig är  förmågan att kunna samverka i såväl mindre som större lärarlag.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet,
 • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet,
 • god förmåga att delta i internationella samarbeten och nätverk,
 • god förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

För mer ingående information kring bedömningskriterier, vänligen läs "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Villkor

Tillsvidareanställning, 100 %.

Anställning som universitetslektor regleras i Högskoleförordningen kap 4 samt i Lunds universitets anställningsordning 4.3.4.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på ”Sök jobbet” i annonsens övre högra hörn eller längst ner i annonsen.

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt “Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM” på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare. Där finns även en mall för meritportföljen.

För mer information se gärna även www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss  samt www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

För att kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att den sökande följer de ansökningsinstruktioner som finns.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2553
Kontakt
 • Niclas Andrén, prefekt, 046-2224666
 • Matts Kärreman, biträdande prefekt, 046-2220191
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-11
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb