Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Projektet ligger inom ämnesområdet yt- och kolloidkemi, en underdisciplin till fysikalisk kemi. Eftersom projektet fokuserar på växelverkan mellan nanopartiklar och lipidmembran innehåller projektet även aspekter av biologi och biofysik.

Arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att klargöra mekanismerna bakom oxidativ nedbrytning av nyckelkomponenter hos bakteriemembran, speciellt fosfolipider och lipopolysackarider, och hur detta kan leda till antimikrobiella och anti-inflammatoriska egenskaper hos fotokatalytiska nanomaterial. I vår ansats att addressera detta kommer fotokatalytiska nanopartiklar att studeras avseende dessas effekter på bakterieliknande fosfolipidmembran och bakteriella lipopolysackarider. Spridnings- och ytkänsliga metoder kommer att användas för att undersöka strukturella och sammansättningsmässiga effekter av exponering för fotokatalytiska nanopartiklar i närvaro och frånvaro av ljus. Dessa fysikalisk-kemiska aspekter kommer att korreleras till antimikrobiella, anti-inflammatoriska och celltoxiska effekter hos fotokatalytiska nanopartiklar. Sådana nanopartiklar kommer också att ytmodifieras antimikrobiella peptides för att förstärka selektiviteten mot bakteriemembran. Genom detta hoppas vi bidra till en mekanistisk förståelse av hur fotokatalytiska nanopartiklar kan designas för att kraftfullt destabilisera bakteriemembran utan att samtidigt orsaka negativa biverkningar, t ex relaterade till oxidativ destabilisering av membraner hos humanceller eller frisläppning av inflammatoriska lipopolysackaridfragment.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för tjänsten är genomförande av forskningen inom ämnesområdet beskrivet ovan. Ytterligare arbetsuppgifter är:

 • Koordinering av samarbete med internationella partner inom ämnesområdet
 • Handledning av examensstudenter och doktorander
 • Ansvar för handhavande av viss laboratorieutrustning
 • Administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stark dokumenterad forskningserfarenhet av lipidmembrans växelverkan med nanopartiklar, samt bred erfarenhet av yt- och kolloidkemiska tekniker (t ex QCM-d, SAXS, neutronreflektans, och neutronspridning) för studier av sådana system.

Meriterande för anställningen

 • Praktisk erfarenhet av forskning inom yt- och kolloidkemi, samt bakgrund inom ytkemi, fysikalisk kemi, eller biofysik, är en fördel.
 • Erfarenhet av ytkemisk metodik för studier av självassocierande system (SAXS) och biologiska (modell)system vid gränsytor (QCM-d, neutronreflektans, neutronspridning) är en fördel.
 • Erfarenhet av ytkemiska studier av lipidmembraners växelverkan med nanopartiklar, speciellt oorganiska och fotokatalytiska nanopartiklar, är en fördel.
 • Erfarenhet av studier av lipopolysackariders växelverkan med nanopartiklar är en fördel.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (särskild visstidsanställning) under 12 månader, med omfattningen heltid. Önskat startdatum är 2022-11-01, eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Professor Martin Malmsten, martin.malmsten@fkem1.lu.se, telefonnummer +45 31 49 92 03.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-11-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2590
Kontakt
 • Martin Malmsten, +4531499203
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-03
Sista ansökningsdag 2022-08-16
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb