Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Hjärnans sensorimotoriska funktioner, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid LU, är ett världsledande lab inom integrativ neurofysiologi. Labbet har en unik ackumulerad kompetens genom att karakterisera egenskaperna i nervcellskretsar i princip i alla större delar av det centrala nervsystemet. Detta arbete utför labbet med världsledande elektrofysiologiska tekniker, och genom att ha implementerat dessa insikter i datormodeller av olika grader av komplexitet. Vi koordinerar för närvarande två större, tvärvetenskapliga, Innovativa Europeiska projekt (intuitive-itn.eu; ph-coding.eu), där syftet är att fördjupa våra insikter i dessa nervkrets egenskaper samt att applicera dessa insikter inom olika ämnesområden som t.ex. hjärnans perceptionsmekanismer och inom autonoma intelligenta system. Labbet är i grunden tvärvetenskapligt med personer med bakgrund från medicin, datavetenskap och fysik, och har en stödjande miljö för individuell utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att utveckla matematiska verktyg för att återskapa aktivitetsdynamiken i stora populationer av nervceller i neocortex in vivo. Förståelsen av denna interna nätverksdynamik kommer att ge oss en djupare förståelse av hur hjärnans nervcellskretsar opererar, och därigenom också av mekanismerna som förklarar hjärnans generella funktionella principer. Efter denna analys kommer du att rekonstruera uppmätta beteenden i populationsdynamiken i modeller av de underliggande nervcellskretsarna (dvs biologiska neurala nätverk). Denna kunskap kan användas för att informera framtida AI teknologiutveckling med syftet att bättre återskapa operationerna i hjärnans nervcellskretsar.

Arbetet kommer att basera sig på tidigare inskaffade registreringsdata i massivt parallella registreringar av 1000-tals enskilda nervceller inom begränsade volymer av neocortex i upp till 10 timmar kontinuerligt. Aktiviteten i data inträffar både spontant och genom olika kombinationer av naturlig sensorisk aktivering (spatiotemporala mönster av beröring, syn, och hörselintryck). Med hjälp av redan existerande samt egenutvecklade matematiska metoder, kommer du att estimera den spatiotemporala strukturen av input till det globala nätverket, såväl som det lokala nätverkets interna struktur, och hur det kan förklara den observerade fördelningen av aktivitet i den registrerade populationen av nervceller. Dessutom kommer du att rekonstruera nätverk med hjälp av labbets förutvecklade biologiska neuronmodeller för att med högre precision förklara data.

 

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Master of Science eller motsvarande inom ämnesområden relaterade till matematik, reglerteknik, signalbehandling, neurala network, neurovetenskapliga datormodeller, eller datavetenskap.

Meriterande för anställningen är:

Tidigare arbete relaterad till neurovetenskap. En hög grad av oberoende kreativitet i applikationen av matematik till olika problem.

Övrigt
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på fyra år med omfattningen 100% med tillträde den 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Om Medicinska fakulteten

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2640
Kontakt
  • Herbert Floria, 046-2220696
  • Henrik Jörntell, +46462227764
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-21
Sista ansökningsdag 2022-08-11

Tillbaka till lediga jobb