Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Detta doktorandprojekt kommer att analysera observationsnätverksstrategier för att begränsa ett ’hot-topic’ för den markbundna kolcykeln i Arktis: den kompenserande effekten av tundras buskning och trädgränsens framfart (sänka av koldioxid) jämfört med effekten av uppvärmning på kol som lagras i permafrost (källa av koldioxid). Arbetet är en del av det EU-finansierade projektet Arctic-PASSION (https://arcticpassion.eu).

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att bedriva forskning relaterad till målen för Arctic-PASSION. Doktoranden använder statistisk och numerisk modellering för att utvärdera effekten av specifika observationssystemelement som nya eller förväntade in situ och satellitbaserad jordobservation för att förbättra prognoskapaciteten av vegetationsmodellen med fokus på markbundna ekosystem. Doktoranden kommer att tillämpa och vidareutveckla en metod för nätverksdesign för att kvantifiera fördelarna med ytterligare satellit- och in situ-data, till exempel från framtida Copernicus Sentinel satelliter för att övervaka miljö- och klimatförändringar. För detta kommer studenten att använda den ’Quantitative Network Design (QND)’ metodiken.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för geobiosfärsvetenskap med inriktning naturgeografi och ekosystemvetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 hp på avancerad nivå om med naturgeografi och ekosystemvetenskap eller geologi som huvudämne

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Programmeringsfärdigheter i ett högre programmeringsspråk

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet med den global dynamisk vegetationsmodellen LPJ-GUESS

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla

 • personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
 • CV,
 • examensbevis eller motsvarande
 • övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2657
Kontakt
 • Marko Scholze, universitetslektor, +46462224082,marko.scholze@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-04
Sista ansökningsdag 2022-08-18
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb