Lund University, Faculty of Medicine, Dep of Laboratory Medicine, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Laboratoriet för regenerativ immunologi vid Institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten bedriver forskning om immunsystemets roll i regenerering. Forskargruppen leds av biträdande universitetslektor Nicholas Leigh. Labbet är en trevlig miljö bestående av studenter, postdoktorer och teknisk personal. Labbets övergripande mål är att förstå de faktorer som gör det möjligt för mycket regenerativa arter att utföra anmärkningsvärda regenereringshandlingar (t.ex. regenerering av lemmar). Läs mer om vår forskning här:
Regenerative Immunology | Lund Stem Cell Center

Vi strävar efter en miljö av samarbete, öppen kommunikation och förtroende, som välkomnar mångfald och respekterar meningsskiljaktigheter. Som arbetsplats värnar vi om en positiv arbetsmiljö med respekt och hänsyn i våra relationer till varandra. Vi söker nu en doktorand till teamet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utbildningen på forskarnivå är tänkt att leda till en doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap med inriktning mot regenerativ biologi. Doktorsprojektet bygger på att förstå hur immunsystemet bidrar till regenerering. Genereringen av olika salamanderstammar kommer att möjliggöra avslöjande av individuella immuncellers roll i regenerering.

Med input från handledarna kommer doktoranden att arbeta med att planera och genomföra studier, samla in och hantera data, bidra till laborationer samt sprida forskningsresultat i form av muntliga presentationer och skriftliga vetenskapliga artiklar. Doktorandens projekt kommer att presenteras i form av en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå erforderliga doktorandkurser, delta i seminarier och annan relevant utbildningsverksamhet samt vara väl insatt i litteratur som är relevant för forskningsområdet. Det finns möjlighet till resor till konferenser och för samarbeten. Allt arbete kommer att utföras på engelska.

Doktoranden förväntas aktivt leda ett projekt och delta i aktiviteter inom universitetet. Eleven kan även arbeta med andra uppgifter

Kvalifikationer
Kraven för tjänsten är:

 • En master-examen i något av följande ämnen: biomedicin, biologi, biokemi, bioinformatik eller ett angränsande område
 • Erfarenhet av att arbeta med djurmodeller
 • Erfarenhet av CRISPR/Cas9
 • Förmåga att bedriva självständig forskning på mellannivå
 • Mycket goda kunskaper i tal/skrift i engelska
 • God analytisk förmåga, driv och god samarbetsförmåga

Meriterande för tjänsten är:

 •  Erfarenhet av att arbeta med salamandrar
 •  Tidigare erfarenhet av forskning i liknande projekt
 •  Erfarenhet av generering av transgena djurlinjer

Forskningskompetens är ett främsta kriterium för anställning. Utvärderingen av sökande kommer att ta hänsyn till deras forskningsprofil, erfarenhet och kunskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du måste också ha ett engagemang för att främja en inkluderande och välkomnande arbetsmiljö.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Läs mer här: Antagning till forskarutbildning | Medarbetarwebben (lu.se)

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, heltid i fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Startdatum 1 oktober eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av examen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2768
Kontakt
 • Nicholas Leigh, rekryterande chef, +4673-4818867,nicholas.leigh@med.lu.se
 • Adam Niekrasz, personalsamordnare, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-19
Sista ansökningsdag 2022-09-18

Tillbaka till lediga jobb