Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av osäkerhet innefattar identifiering av källor till osäkerhet och utvärdering av deras betydelse för slutsatsen av en bedömning. Subjektiv sannolikhet är ett kvantitativt mått på osäkerhet som gör det möjligt att kombinera principer för expert-elicitering med Bayesiansk inferens och probabilistisk modellering. Syftet med denna forskning är att utveckla och studera principer och metoder för att beskriva osäkerhet med subjektiva sannolikheter i vetenskapliga bedömningar i praktiken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn ska bedriva forskning på principer och metoder för bedömning av osäkerhet i slutsatser från vetenskapliga bedömningar. Det innefattar integrering av data och evidens i modeller med hjälp av beräkningsmodellering, vilket innefattar statistiskmodellering och maskininlärning, kombinerat med strukturerade metoder för elicitering av expertkunskap, för att beskriva osäkerhet i slutsatser från bedömningar. Särskild fokus är osäkerhet i kemiska riskbedömningar. Postdoktorn kommer arbeta med konceptualisering och tillämpning av karaktärisering av osäkerhet på fallstudier definierade inom projektet RISK-HUNT3R.

I denna tjänst ingår i huvudsak följande uppgifter: 

 • Aktivt bidra till metodutveckling samt delta i relevant utbildning för att uppnå målen med projektet
 • Aktivt deltagande på internationella konferenser och rapportering av resultat i vetenskapliga tidskrifter
 • Vid intresse handleda studenter på grundutbildning samt vara biträdande handledare för doktorand
 • Aktivt och oberoende söka forskningsfinansiering under anställningsperioden
 • Utföra begränsade administrativa uppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Högre utbildning i matematik och statistik eller motsvarande, med erfarenhet i Bayesiansk modellering

Vi söker en kandidat med intresse i att använda subjektiva sannolikheter för att kvantifiera osäkerhet. Det kommer finnas möjlighet att lära sig principer och metoder för expert-elicitering, Bayesiansk modellering (och generaliseringar av detta) och kemiska riskbedömningar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av expert-elicitering, evidenssynteser, kvantitativa riskbedömningar eller osäkerhetsanalys
 • Kunskap om NAMs och AOPs för bedömning av exponering och effekt av kemiska ämnen på människor
 • Förmåga att kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • Generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2910
Kontakt
 • Ullrika Sahlin, universitetslektor, +46462226831
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-09-09
Sista ansökningsdag 2022-10-16

Tillbaka till lediga jobb