Lunds univ., Humaniora & Teologi, Centrum teologi religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om forskningsområdet: religiös utbildning i Östasien från sent 1800-tal till idag

I Östasien finns ett fokus på moralisk utbildning som återspeglar situationen i det kejserliga Kina och kommer till uttryck i samtida skolämnen om medborgarskap och moralisk inställning. Samtidigt försöker ämnen så som ”livsutbildning” erbjuda studenter möjligheter till reflektion och adressera frågor som har att göra med att vara ung och olika typer av världsåskådning. Religiösa grupper i hela Östasien, särskilt de kristna och de buddhistiska, har varit och är engagerade i att förstå, hjälpa och påverka denna mångfacetterade omstrukturering parallellt med framväxten av den religiösa diskursen.

Under de närmaste åren kommer ett forskningsområde som undersöker det som utmärker religiös och liknande utbildning i Östasien att byggas upp vid Lunds universitet. Bakgrunden till forskningsområdet är de djupgående förändringar som religiös utbildning idag genomgår till följd av en ökad sekularisering och tillbakagång av organiserad kristen tro i Europa samt en diversifiering av trosbaserade grupper och praktiker. Andra modeller för filosofisk, etisk och religiös utbildning är föremål för diskussion i hela Europa.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer att ingå i ett arbete med syfte att kartlägga samtida undervisningspraktiker och historiska skeenden samt identifiera centrala områden för vidare forskning inom området.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden. Den anställde förväntas bidra tillforskningsmiljön genom aktivt deltagande i forskarseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter vid CTR (t ex genom att organisera worshops och seminarier och delta i forskningsansökningar). Anställningen är placerad inom ämnet religionshistoria vid CTR och relaterad till ovan nämnda forskningsområde vid institutionen och vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet. Uppgifterna fordrar regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Sökande måste kunna dokumentera kunskaper i kinesiska och avancerade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande

 • Doktorsexamen i religionshistoria/religionsvetenskap eller annat relevant forskningsområde.
 • Goda kunskaper om de viktigaste religiösa traditionerna i Östasien, företrädesvis kinesisk buddhism eller kinesisk kristendom, dokumenterade genom examen, akademisk uppsats och/eller vetenskapliga publikationer.
 • Kunskaper om religiös utbildning i Östasien, dokumenterade genom examen, akademisk uppsats och/eller vetenskapliga publikationer.
 • Mycket goda färdigheter i talad och skriven kinesiska, förmåga att genomföra intervjuer på kinesiska och läsa källor från den republikanska tiden fram till idag.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopia av doktorsexamen.
 • Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
 • Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • Syfte och frågeställning.
 • Teori och metod.
 • Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten.
 • Tidsplan och förväntade resultat.
 • Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3623
Kontakt
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
 • Alexander Maurits, prefekt, https://www.ctr.lu.se/person/AlexanderMaurits/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-02-08
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb