Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Antikens kultur och samhällsliv är ett periodstudium inriktat mot de äldre Medelhavs­kulturerna. Tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och kulturerna i Egypten, Västasien och Europa norr om Alperna. Ämnet är mångvetenskapligt till sin karaktär och erbjuder olika ämnesmässiga och teoretiska ingångar. Grundläggande är att det omfattar både material- och textstudier.

Den forskning som för närvarande bedrivs inom antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet behandlar flera olika områden men rör företrädesvis den grekisk-romerska Medelhavsvärldens historia, religion, konst, arkitektur och materiella kultur från arkaisk tid till tidig kejsartid, samt vissa bredare kulturella och samhälleliga företeelser och processer.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Innehavaren förväntas kunna undervisa på grundnivå på hela den grekisk-romerska antikens sociala och kulturella (för)historia från neolitisk tid till senantiken med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. På avancerad nivå och forskarutbildningsnivå förväntas innehavaren besitta nationellt ledande expertis inom vissa aspekter av epokstudiet och dess källmaterial.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter på alla nivåer. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i anställningen. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet.
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
 • förmåga att kunna undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) samt engelska från anställningens första dag.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande:

 • avlagd doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv (eller motsvarande ämne) samt forskning inom detta ämne.
 • bred erfarenhet av undervisning i antikens kultur och samhällsliv (eller motsvarande ämne) på universitetsnivå från nybörjarnivå till avancerad nivå. 
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
 • god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar. Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3624
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-11-23
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb