Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot global miljöstyrning och med ett särskilt fokus på det institutionella landskapet inom områdena biologisk mångfald och klimatpolitik. Postdoktorsanställningen är fullt finansierad under två år och placerad vid Statsvetenskaplig institutionenSamhällsvetenskapliga fakulteten

Särskild ämnesbeskrivning
Förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar är två stora utmaningar för 2000-talet och vittnar om den nuvarande globala miljökrisen. Båda problemen orsakas eller påskyndas av människans beteende och får allvarliga konsekvenser för människors försörjning och hela ekosystem, vilket begränsar jordens beboelighet. Även om tidigare forskning har betonat att förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna hänger samman och förstärker varandra, är det globala institutionella landskapet fortfarande mycket splittrat och dåligt rustat för att ta itu med de två sammanflätade problemen. På senare tid har vi dock sett många initiativ med offentliga och privata aktörer som vill hantera förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna samtidigt. Detta projekt belyser dessa insatser med särskilt fokus på de internationella institutionernas roll (särskilt de två mellanstatliga sekretariaten för Konventionen om biologisk mångfald och FN:s ramkonvention om klimatförändringar) och deras samarbete med städer, företag och civilsamhället för att koppla samman biologisk mångfald och klimatförvaltning.
Projektet är nära kopplat till forskningsplattformen BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) som engagerar 300 forskare vid Lunds universitet och Göteborgs universitet för att möta samhällets behov av kunskap för att ta itu med några av vår tids mest komplexa sociala och ekologiska utmaningar. För mer information om BECC, se: https://www.becc.lu.se/start

Arbetsuppgifter
Postdoktorns huvuduppgift är att kartlägga utvecklingen av det globala institutionella landskapet inom områdena biologisk mångfald och klimatpolitik och att bedriva teoristyrd empirisk forskning om integrering, legitimitet och effektivitet i institutionella svar på den dubbla miljökrisen. Postdoktorn arbetar tillsammans med Thomas Hickmann och andra forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och inom BECC-konsortiet samt dess relaterade institutioner. I början av projektet utarbetas en publikationsstrategi för att sprida kunskap i vetenskapliga tidskrifter inom statsvetenskap och tvärvetenskap. Projektet planerar att nå ut med forskning genom presentationer vid akademiska konferenser, populärvetenskapliga bidrag, policyrapporter och seminarier hos BECC, vilket ger möjligheter till nätverkande, vidareutbildning och finansiering. Projektet syftar också till att integrera viktiga forskningsresultat i Agenda 2030 Graduate School och ClimBEco Graduate Research School samt i undervisningen på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. 

Behörighet
Postdoktorsanställningar tillsätts i första hand för forskning. Sökande förväntas ha en svensk doktorsexamen eller motsvarande examen från ett annat land. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meritbaserad tjänst som i första hand är inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första karriärsteg på postdoktorsnivå och bedömningen av de sökande kommer främst att baseras på deras potential som forskare.
Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande discipliner med en bakgrund inom miljö- och hållbarhetsstyrning, internationella relationer, utvecklingsstudier, jämförande politik och/eller policystudier med ett globalt perspektiv och intresse för de internationella institutionernas roll inom områdena biologisk mångfald och klimatpolitik.
Erfarenhet från tidigare studier och medverkan i projekt som handlar om de internationella institutionernas roll inom områdena biologisk mångfald och klimatpolitik är viktiga meriter. Vi söker kandidater med en solid grund i kvalitativa och/eller kvantitativa metoder och forskningsmetoder. Ytterligare meriter är förmågan att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen. Kandidaten måste ha utmärkta färdigheter i akademisk skriftlig engelska.
Doktorsexamen måste ha avlagts innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan godtas under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendeuppdrag i fackföreningar, militärtjänstgöring eller andra liknande fall. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Tillträde september 2023 eller enligt överenskommelse. 

Instruktioner för ansökan
Sök tjänsten via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi. Det är den sökandes ansvar att se till att ansökan är fullständig i enlighet med instruktionerna i platsannonsen och att den lämnas in före sista ansökningsdag.

Vänligen bifoga följande information till din ansökan
- Dina kontaktuppgifter och personuppgifter
- Din högsta examen
- Dina språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till 2-3 referenser.
Dessutom ska du bifoga följande dokument
- Personligt brev
- Resumé / CV - inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter, fullständig lista över publikationer samt specialkompetens
- Forskningsförslag (högst tre sidor) med en beskrivning:
- varför du är intresserad av det föreslagna projektet
- varför och hur du vill bidra till projektet
- vad som gör dig lämplig för projektet.
- Kopia av doktorsexamen eller ett uttalande från handledaren om doktorandens slutskede.
- Max. två rekommendationsbrev (inte obligatoriska).
- Publikationer som stödjer din ansökan (högst tre filer).
 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde september 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4077
Kontakt
  • Biträdande lektor Thomas Hickmann, thomas.hickmann@svet.lu.se
  • Biträdande prefekt och docent Magdalena Bexell, magdalena.bexell@svet.lu.se
  • Personalsamordnare Marie Persson, marie.persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, seko@seko.lu.se
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb