Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Målet är att kvantifiera koppling mellan klimat och europeiska skogar, och att öka kunskapen om relevanta biofysiska och biogeokemiska processer för olika trädslag i olika europeiska klimatzoner. För svenska skogar kommer vi att bedöma påverkan av skogsskötsel efter brand på skogarnas kolinlagring och växthusgasbudget.

Med hjälp av högupplösande satellitdata i kombination med footprint-modellering och mätning av växthusgaser konmer vi att öka kunskapen kring hur specifika skogsfaktorer (som trädslag, ålder och skötselåtgärder), väderförhållanden (tork- och värmestress) och störningar (brand, insektsangrepp) påverkar kolupptag och tillväxtdynamik på beståndsnivå.

Anställningen är kopplad till två projekt, Horizon Europe-projektet ClimbForest (CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry) och ett FORMAS/BECC-projekt som behandlar skogsbränder i Sverige. Båda projektens mål är att utveckla och stödja robusta lösningar för hållbara skogar i ett föränderligt klimat. Tjänsten ger möjlighet till samarbete med flera internationella partnerinstitutioner.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Publicera resultat i högkvalitativa tidskrifter
 • Delta i projektmöten och konferenser
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Fältarbete och processering av data från växthusgasmätningar
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Tjänsten är baserad i Lund men kan innebära fältarbete i centrala Sverige.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • PhD i Miljövetenskap, Naturgeografi eller liknande naturvetenskapligt ämne
 • Utmärkta kunskaper om kolcykeln och växthusgaser
 • En publikationslista som motsvarar karriärstadiet
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Påvisade kunskaper i programmeringsspråk: Matlab, ArcGIS eller liknande
 • Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i såväl team som självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Påvisad kunskap inom fjärranalys med fokus på vegetation
 • Påvisad erfarenhet i forskning om skogsbränder
 • Erfarenhet av multivariant statistik eller rums- och tidsanalys, till exempel modellering av blandade effekter, analys av tidsserier, bildanalys / GIS, empirisk modellering av växthusgaser
 • Påvisade färdigheter i hantering och analys av stora datamängder
 • Erfarenhet av att processera växthusgasdata från eddy-covariansmätningar (t.ex. EddyPro)
 • Erfarenhet av att självständigt planera och genomföra fältundersökningar
 • Svenskt eller EU-körkort

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Tillträde maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max 2 sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Skicka INTE originalhandlingar.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/158
Kontakt
 • Natascha Kljun, professor, +46462224731,natascha.kljun@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-17
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb