Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i sociologi på grund- och avancerad nivå. Anställningen utgörs av 70 procent undervisning, 20 procent forskning- och kompetensutveckling, samt 10 procent administration, enligt Arbetstidsavtalet vid LU. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer, samt bedriva forskning i sociologi av hög internationell kvalitet. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till att utveckla det för avdelningarna gemensamma utbildningsutbudet, framför allt på kandidat- respektive masterprogrammet i HR. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Undervisning ska kunna bedrivas på både svenska och engelska. Därtill ska innehavaren av tjänsten aktivt bidra till en positiv utveckling av vår forskningsmiljö, särskilt den inom området arbetslivs-, organisations- och/eller HR-forskning, bland annat genom att publicera sin forskning och ansöka om externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i sociologi eller motsvarande, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt. Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Kravprofil

Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi eller motsvarande. Hög kompetens inom sociologisk forskning och undervisning är särskilt meriterande, och då i synnerhet bred kompetens i arbetsliv, organisation och Human Resources. Sökande ska ha en forskningskompetens med inriktning mot arbetsliv och organisation. Sökande bör ha ett intresse för ledning, styrning av arbetslivet samt kompetensutveckling.

Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit. Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga är ett krav.

Undervisning på både svenska och engelska förekommer. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen.

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid  pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ kompetens och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas, samt progression i vetenskaplig produktion de senaste fem åren. Forskningens djup och bredd ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion inom- och mellanvetenskapligt, samt med det omgivande samhället.

Vid tillsättning av tjänsten beaktas även god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Lämplighet för att fullgöra anställningen väl är ett krav. Särskild vikt fästs vid samarbetsförmåga med kollegor och externa aktörer samt förmåga att bidra till en positiv utveckling av undervisning och forskning vid institutionen. Lektorn ska aktivt delta i institutionens dagliga arbete i Lund.

Anvisningar för ansökan

Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi på svenska eller engelska.

Instruktioner kring ansökans utformning finns här: https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf.

Notera följande handlingar som ska laddas upp i Varbi:

Ev. ett kortfattat personligt brev.

Meritförteckning med bilagor som styrker uppgifterna.

Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet.

Kortfattad redogörelse för erfarenheter av ledarskap och/eller administration samt samverkan.

Fullständig publikationslista. (medförfattarintyg krävs för samförfattade publikationer)

Förteckning över doktorsavhandlingen och övriga åberopade vetenskapliga texter.

De åberopade publikationerna (max 5).

Ev. övriga handlingar som önskas åberopas.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation samt roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Den anställde förväntas att inom två år behärska svenska eller annat skandinaviskt språk på ett sätt som möjliggör administration och bedömning av skriftliga examinationsuppgifter på svenska. Möjligheter till språkundervisning i svenska finns.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Mer om oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/395
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
  • Lisa Eklund, frågor ang. tjänsten, lisa.eklund@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb