Lund University, Faculty of Social Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen uppgår till 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier). Den slutar formellt med att doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Innehavaren av en doktorandtjänst har som primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra den utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Bestämmelser om anställning som doktorand på heltid finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavaren av en doktorandtjänst förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och undervisningsmiljö och kan behöva utföra institutionsuppgifter, framför allt undervisning, uppgående till cirka 20 procent av heltid.

Innehavaren av tjänsten bör rikta forskning mot områdena kulturgeografi och ekonomisk geografi, gärna kopplat till pågående forskningsverksamhet vid institutionen (för mer information se: https://www.keg.lu.se/forskning. Mer information om forskarutbildningen vid Institutionen för kulturgeografi finns på www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-samhallsgeografi

Behörighet/behörighetskrav:
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå måste en sökande

• Har avlagt examen på avancerad nivå
• Ha genomfört studier motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• Ha förvärvat jämförbar utbildning på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Utöver de ovan beskrivna kraven är de specifika behörighetskraven för doktorandprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi en masterexamen i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan eller annat relevant ämne. Tentamen ska omfatta självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng, varav minst hälften är på avancerad nivå. Den sökande ska även ha kunskaper i engelska i tal och skrift motsvarande engelska B från svensk gymnasieskola. Bedömningen kommer att baseras på nationella riktlinjer.

Anställning av doktorander regleras i Författningssamlingen 1998: 80. Endast den som är eller har blivit antagen till forskarutbildning får anställas till doktorandtjänster. Vid tillsättning av en sådan tjänst ska i första hand den studerandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen beaktas. Utöver att ägna sig åt studierna kan det krävas att den som tillsätts till doktorandtjänst arbetar med utbildningsuppgifter, forskning och administration, enligt särskilda föreskrifter i förordningen.

Bedömningsgrund:
I enlighet med högskoleförordningen 5 kap. 5 st. ska särskild vikt vid antagning läggas vid den sökandes förmåga att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen, vilket framgår av akademiska kvalifikationer och meriter. Ansökningar kommer vidare att granskas enligt följande kriterier:

• Den föreslagna forskningens relevans (och originalitet) i relation till kulturgeografisk/ekonomisk geografisk teori/metodik och debatter/problem.
• Förmåga att skriva och strukturera en akademisk text.
• Förmåga att engagera sig konsekvent och realistiskt med teori och metodik.
• Eventuellt bidrag till institutionen och institutionens förmåga att stödja den föreslagna forskningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:

• Svar på frågan: Vad vill du forska i och varför är det viktigt och intressant? Du kan inkludera nyckelreferenser (författare och år, fullständig referens i separat ruta nedan). Max. 4 000 tecken (med mellanslag) i skrivrutan.
• Svar på frågan: Hur engagerar din föreslagna forskning kulturgeografisk/ekonomisk geografisk teori/metodik och debatter/problem? Du bör inkludera nyckelreferenser (författare och år, fullständig referens i separat ruta nedan). Max. 4 000 tecken (med mellanslag) i skrivrutan.
• Referenslista. Max. 10 referenser i skrivrutan.
• Namn och kontaktuppgifter på 2-3 personer vi kan kontakta för personliga referenser (i skrivrutan).
• Curriculum vitae. Ladda upp som en enda pdf-fil.
• Kopior av provintyg och betyg. Ladda upp som en enda pdf-fil.

Utvalda kandidater kommer därefter att uppmanas att komplettera sin ansökan med ett kortfattat forskningsförslag och ett exempel på skriftligt akademiskt arbete, vanligtvis en masteruppsats.

Ansökan skall vara på engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Villkor:
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde September 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/474
Kontakt
  • Henrik Gutzon Larsen, Studierektor, forskarutb., henrik_gutzon.larsen@keg.lu.se;
  • Natalie Nyman, Personalsamordnare, natalie.nyman@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-13
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb