Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka potentialen som olika jordbruksmetoder har att öka lagringen av kol (C) i djupa jordprofiler (>30cm), och samtidigt förbättra den mekanistiska förståelsen för de markmikrobiella processer som avgör det organiska materialets motståndskraft till att omsättas. Specifikt kommer vi att bestämma hur jordbruksmetoder med perenna grödor, med djupa rhizosphärer, och bidra med både ökad lagring av C och bibehålla markens bördighet. Vi kommer att pröva grundläggande markvetenskapsteori, och försöka optimera de motstående ekosystemtjänsterna av att motverka klimatförändingen genom att lagra kol utan att minska tillgången av växtnäringsämnen. Vi ställer hypoteserna (1) att omställning till perenna jordbrukssystem med djupa rhizpsfärer kommer att öka lagringen av organiskt material (genom den mikrobiella kolpumpen), öka det organiska materialets uppehållstid (öka motståndskraften till att brytas ned), och minska det organiska materialets växtnäringshalt, (2) att de djupa rötterna i perenna odlingar kommer att trigga en ”rhizosfär primingeffekt”, som återvinner näring från det organiska materialet ned till 1 m djup. Dessa förväntade effekter kommer att göra att mark med perenna grödor (1) motverkar klimatuppvärmningen genom att lagra mer C, (2) skapar en större resiliens mot indirekta klimatuppvärmingseffekter (torka), (3) stödjer en mer hållbar näringsämnesbudget.

Även om projektets målsättningar och frågor att ställa inom applicerad miljövetenskap är 
projektet nyfikenhetsdrivet, med en grundvetenskaplig bas, och är öppet för att utveckla fritt utifrån hur doktorandens och handledarnas intresse utvecklas. Doktoanden kommer att bedriva sin verksamhet inom MBLU-miljön vid LU (https://portal.research.lu.se/en/organisations/microbial-biogeochemistry-in-lund), och kommer att handledas av Johannes Rousk, Lettice Hicks och Albert Brangarí.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

Vi söker en person med en avancerad universitetsexamen (master eller motsvarande kompetens/
erfarenhet) i biologi, biogeokemi, miljövetenskap eller motsvarande ämne, gärna med fokus
påmikrobiologisk ekologi.
• Mycket god kunskap av engelska erfordras.
• Dokumenterad erfarenhet av forskning (t.ex. examensarbete) och av laborativa metoder av relevans för forskningsprojektet. 

Det är meriterande om kandidaten har:

• Dokumentad erfarenhet av analytiska metoder att mäta mikrobiella samhällen, såsom biomarkörer, amplikonsekvensering, etc.
• Dokumenterad erfarenhet av att använda radio- eller stabila-isotopmetoder.
• Dokumenterad erfarenhet av metoder att karaktärisera fysikaliska, kemiska, eller biologiska
komponenter av mark- eller miljöprov. 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett brev med motivering till din ansökan till doktorandplatsen, en beskrivning av tidigare utbildning och forskningsintressen (max 2 sidor). Ansökan ska även innehålla ett CV, kopior på examensbevis eller motsvarande och kontaktinformation (telefon, email) till minst två referenspersoner. Relevanta publikationer bör också bifogas, såsom accepterade akademiska artiklar och forskningsarbeten (t.ex. examensarbeten).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/763
Kontakt
 • Johannes Rousk, professor, 046-2223745
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-27
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb