Lund University, The Faculties of HT, Department of History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier. Här finns fler än 80 lärare och forskare. Sedan ett antal år finns det en livaktig och internationellt orienterad kunskapshistorisk forskningsmiljö, formaliserad som Centrum för kunskapshistoria (LUCK) (se https://newhistoryofknowledge.com). I denna miljö finns det ett femtontal aktiva forskare och med många nätverk. Forskningen omfattar kronologiskt såväl tidigmodern tid som modern historia/samtidshistoria.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker en forskare i kunskapshistoria med inriktning mot kunskapssamhällets historia. Anställningens inriktning mot kunskapssamhällets historia innebär att vi betonar samhällsdimensionen i kunskapshistorien. Det är därvid angeläget att den sökande dels kan visa att den med sin forskning kan bidra till övergripande diskussioner om kunskapssamhällets historia, dels att projektidén formuleras i relation till större sociala, politiska, ekonomiska eller kulturella processer. Vi välkomnar ansökningar oberoende av tidsperiod och geografiskt fokus.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som innehavare av denna anställning är att bedriva självständig forskning av hög internationell klass, men du ska också bidra till att utveckla den kunskapshistoriska miljön i stort. Detta kan exempelvis bestå i att du bidrar till att organisera seminarier, workshoppar eller sköter kontakter med miljöns gäster. Vi förutsätter att du har hög och frekvent fysisk närvaro i institutionens miljö. En särskild uppgift för dig är att bidra till att utveckla forskning om kunskapssamhällets historia.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som forskare är den som högst fem år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om det finns särskilda skäl – föräldraledighet, sjukdom eller dylikt – kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Intyg som styrker dessa skäl ska i sådana fall insändas i samband med ansökan.

Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Meriterande för anställningen är:

 • doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning
 • förmåga att formulera fruktbara vetenskapliga frågor om kunskapssamhällets historia som kan bidra till att utveckla kunskapshistoria
 • god, dokumenterad kännedom om kunskapshistoria som fält och dess samtida internationella forskningsdiskussioner
 • självständighet, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet

Erfarenhet av att ha utvecklat forskningsmiljöer och forskningssamarbeten, till exempel genom att ha arrangerat workshoppar eller redigerat publikationer.

Bedömningskriterier

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter och god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet om kunskapshistoria, med tonvikt på kunskapssamhällets historia. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju. Enbart sökande vars projektplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för denna anställning.

Övrigt

Anställningen är på 75 procent i 9 månader med första anställningsdag den 1 september 2023.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande:

 1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).
 2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.
 3. Personligt brev (maximalt 1 sida).
 4. Projektplan (maximalt 3 sidor, inklusive referenser) som dels beskriver den specifika forskning som ska bedrivas, dels åskådliggör hur denna forskning kan berika Centrum för kunskapshistoria i Lund.

Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/815
Kontakt
 • Lina Sturfelt, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
 • Johan Östling, forskningledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb