Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och villkor för rekryteringen

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.

Inom handelsrätt bedrivs utbildning främst på grundläggande nivå genom campusförlagda kurser. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Utlysning av en tidsbegränsad anställningar som universitetslektor med inriktning mot offentlig rätt och särskilt upphandlingsrätt sker mot bakgrund av omfattande undervisningsbehov samt ett behov av att stärka institutionens forskningsprofil när det gäller offentlig upphandling.

 

Arbetsbeskrivning för den aktuella anställningen

Anställningen avser universitetslektorat som enligt nu gällande arbetstidsavtal innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Vi söker en lektor som självständigt kan ta kursansvar, ha ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av pedagogik och pedagogiskt material, samt kan ha ett brett deltagande i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom allmän handelsrätt. Till detta höra att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter och följa med i forskningen inom sitt område, etc. 

Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn samverka med det omgivande samhället och presentera sina forskningsresultat. 

 

Behörighet

För att vara behörig krävs avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

 

Kvalifikationer

Krav:

 • erfarenhet av undervisning i offentlig rätt och upphandlingsrätt,
 • en stark och tydlig forskningsprofil inom ämnesområdet,
 • förmåga att interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen,
 • förmåga att undervisa på både svenska och engelska,
 • förmåga att handleda och examinera uppsatser med olika metodansatser,
 • uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial.

Meriterande:

 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället,
 • erfarenhet av praktisk verksamhet inom området.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning. Särskilt viktig är förmågan att kunna samverka i såväl mindre som större lärarlag.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla (Lunds universitets anställningsordning):

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet,
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För mer ingående information kring bedömningskriterier, vänligen läs "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

 

Övrigt

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om 12 månader med omfattning 100%.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/857
Kontakt
 • Jörgen Hettne, +46462227902
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-13

Tillbaka till lediga jobb