Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen ”Hjärtinflammationsforskning” på Lunds universitet studerar immunologiska och inflammatoriska processer involverade i kardiovaskulära sjukdomar. Genom att använda djurmodeller, in-vitro studier och stora biobanker av humant material utvecklar vi nya behandlingar och biomarkörer som kan användas i klinisk praxis. Vi är särskilt intresserade av experimentella och kliniska studier av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. Vi har ett brett samarbete mellan våra gruppmedlemmar och med närliggande grupper inom samma område och strävar efter en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla. Vi stödjer yngre forskare i gruppen att etableras som självständiga forskare. Du kan läsa mer om vår forskning på vår hemsida.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet.  

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en motiverad postdoktor till ett projekt i världsklass som utvecklar en immunmodulerande behandling mot hjärtinflammation, genom att hämma den pro-inflammatoriska alarminen S100A8/A9. Du kan hitta mer information om vår behandling i våra senaste publikationer i European Heart Journal (Marinkovic et al, 2019) och Circulation Research (Marinkovic et al, 2020). Behandlingen har nyligen blivit uppmärksammad i Nature Reviews in Immunology som en av de mest lovande framtida anti-inflammatoriska behandlingar i akut hjärtinfarkt. In-vivo och in-vitro experiment kommer att användas för att definiera de underliggande immunopatologiska mekanismerna och för att vidareutveckla behandlingen mot klinisk användning. Anställningen erbjuder en viktig möjlighet att bli involverad i ett projekt med hög potential för patientbehandling i framtiden.

Som postdoktor kommer du att arbeta i direkt samarbete med Dr. Alexandru Schiopu, den seniora forskaren som leder projektet, och med de andra gruppmedlemmarna. Du förväntas att självständigt kunna initiera, planera och utföra experiment, koordinera samarbeten, handleda studenter, genomföra statistiska analyser, tolka data och presentera resultaten i publikationer och vid internationella möten.

Projektet involverar arbete med:

 • Musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis
 • Cellodling – immunceller, kardiomyocyter, fibroblaster, endotelceller
 • Analyser av cellfunktion, genuttryck, signaleringsvägar, NLRP3 inflammasomaktivering
 • Single-cell CITEseq och RNAseq analyser
 • Analyser av mitokondriefunktion och cellmetabolism
 • Epigenetiska analyser
 • Flödescytometri
 • Histologi

Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre (3) år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer
För anställningen krävs:

 • Doktorsexamen inom ett område som är relevant för projektet
 • God erfarenhet av in-vitro cellodlingsexperiment med cellinjer och primära celler
 • Erfarenhet av experimentellt djurarbete, företrädesvis modeller av kardiovaskulärsjukdom
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • Motivation och genuint intresse för grundforskning.

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare arbete med kardiomyocyter
 • Tidigare erfarenhet av musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit eller sepsis
 • God erfarenhet av cellsignaleringsanalyser
 • Erfarenhet av flödescytometri
 • Tidigare arbete med mitokondrier
 • Goda kunskaper inom immunologi
 • Kunskap om NLRP3 inflammasom priming och aktivering
 • Erfarenhet av RNAseq, scRNAseq or CITEseq analyser
 • Goda kunskaper om mikrokirurgi, immunohistokemi, mikroskopi, ELISA, RT-PCR, Western Blot

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Önskat tillträdesdatum är 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Anställningen kan också förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla:

Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver varför du är intresserad i projektet, hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer (inklusive tidigare självständiga projekt och tekniska färdigheter), samt dina forskningsintressen och framtida karriärplaner. CV – inklusive namn och kontaktinformation till två tidigare handledare. Komplett publikationslista (kan inkluderas i din CV). Kopia av examensbevis (PhD diplom eller ekvivalent).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/993
Kontakt
 • Herbert Floria, 046-2220696
 • Alexandru Schiopu, +4640391238
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-31
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb