Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplats och projekt

Tjänsten är placerad på avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik vid institutionen för elektro- och informationsteknologi. Avdelningen har 15 seniora forskare och cirka 15 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik och elektromagnetiska beräkningar. https://www.eit.lth.se/index.php?gpuid=500

Syftet med detta projekt är att realisera nya vertikala halvledarbaserade kraftelektronikkomponenter som är lämpliga för höga driftsspänningar och strömnivåer. Transistorer baserade på material med stora bandgap (GaN) och ultra-stora bandgap (AlGaN) kommer att användas för att uppnå höga (>1200V) genombrottsspänningar samtidigt som de visar låga elektriska motstånd, vilket är idealt för en elektronisk switch. För att uppnå detta kommer studenten att arbeta med komponentdesign och tillverkning i renrum, samt med elektrisk karakterisering och modellering. Forskningsarbetet kommer att utföras i nära samarbete med erfarna forskare och doktorander inom avdelningen samt vid avdelningen för fasta tillståndets fysik.

Denna rekrytering är inom C3NIT-kompetenscentret, med starka kopplingar till olika svenska universitet som är involverade i kraftelektronikforskning. Centret inkluderar också flera stora företag med intressen inom kraftelektronikrådet.

Ämnesbeskrivning

Utvecklingen av högpresterande kraftelektronik är en nyckelteknologi i övergången till ett koldioxidutsläppsfritt samhälle som behövs för att minska effekterna av global uppvärmning. Forskning och utveckling av avancerade halvledartekniker baserade på material med stora bandgap är en nyckelteknologi som kommer att möjliggöra mer effektiva och kompakta kraftelektroniska komponenter.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Tillverkning och karakterisering av vertikala GaN- och AlGaN-enheter i renrumsmiljö (Lund Nano Lab)
 • Elektrisk karakterisering av tillverkade komponenter.
 • Modellering och simulering av enhetsegenskaper samt interaktion med kretskonstruktörer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk nanovetenskap, teknisk fysik (Master-titel i Fysik är också giltig), elektroteknik, medicin och teknik, datateknik, teknisk matematik eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper om ett eller flera ämnen relaterade till halvledarfysik eller kraftelektronik.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser eller visad kunskap i halvledarfysik och kraftelektronik.
 • Kunskap från experimentell forskning, t.ex. arbete i renrum och elektrisk karakterisering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. 
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med 
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1033
Kontakt
 • Erik Lind, erik.lind@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-04-19
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb