Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en adjunkt som självständigt kan ta kursansvar, ha ett brett deltagande i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå där undervisningen sker på svenska. Arbetet innebär studieadministrativt arbete (rekrytering, antagning, programutveckling och uppföljning) och studievägledning inom de miljövetenskapliga utbildningsprogrammen. Adjunkten kommer också att arbeta med samhällskontakter i den del av samverkan som rör grundutbildningen. Forskningsdelen i tjänsten ska stärka det miljövetenskapliga perspektivet i redan befintlig forsknings- och samverkansverksamhet som berör klimatanpassning, naturbaserade lösningar och hållbar utveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå till en omfattning av 50%, studieadministration 30% samt 20% forskning och kompetensutveckling inom miljövetenskap. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå samt har kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning inom miljö och klimatvetenskaper och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visat omfattande dokumenterad erfarenhet och skicklighet att bedriva miljövetenskaplig undervisning på högskolenivå samt genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 5 veckor eller på annat sätt införskaffat motsvarande kunskaper.
 • Mycket goda kunskaper i svenska samt engelska krävs, både i tal och skrift.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

 • Visar omfattande dokumenterad erfarenhet och skicklighet att bedriva miljövetenskaplig undervisning samt erfarenheter från kursansvar på högskolenivå. 
 • Visar dokumenterad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra lärare och att verka i lärarlag.
 • Visar god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 

Vid bedömningen är det meriterande om den sökande:

 • Visar dokumenterad erfarenhet av studievägledning och studentrekrytering.
 • Visar god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö.
 • Genomgått en forskarutbildning i miljövetenskap och visar erfarenheter från forskning inom miljö och klimatområdet.
 • Har goda erfarenheter om tillämpningar av miljövetenskap inom offentlig förvaltning och/eller privata företag.
 • Visar dokumenterad förmåga att kombinera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder i undervisning såväl som i forskning.
 • Har grundläggande kunskaper i administrativa studiesystem som t ex LADOK, Canvas, NYA.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1112
Kontakt
 • Johanna Alkan Olsson, bitr föreståndare CEC, 046-2221793,johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
 • Katarina Hedlund, stf föreståndare CEC, 046-2223798,katarina.hedlund@biol.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-04-28
Sista ansökningsdag 2023-06-08

Tillbaka till lediga jobb