Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom socionomprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete, att samarbeta såväl inom som mellan kurser samt vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men även i mindre utsträckning på engelska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller i annat samhällsvetenskapligt ämne med tydlig relevans för anställningen, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) om minst 5 veckor.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Förankring inom ämnet socialt arbete är särskilt meriterande, exempelvis genom ämnesrelevant forskning, undervisningserfarenhet i socialt arbete och/eller arbetslivserfarenhet av praktiskt socialt arbete.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas, samt vetenskaplig progression de senaste fem åren. Forskningens djup och bredd ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion inom- och mellanvetenskapligt samt med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt. Vidare ska erfarenhet av undervisning i socialt arbete vara meriterande. Sökande ska ha god förmåga att undervisa på svenska/skandinaviskt språk samt även kunna undervisa på engelska. Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Lämplighet för att fullgöra anställningen väl är ett krav. Särskild vikt fästs vid egenskaper som fordras för att samarbeta med andra både internt och externt samt att aktivt driva utvecklingen på institutionen av såväl utbildning som forskning. Det är av stor betydelse att den sökande bedöms ha goda förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling för institutionen.

Anvisningar för ansökan
Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi på svenska eller engelska. Instruktioner kring ansökans utformning finns här

Notera följande handlingar som ska laddas upp i Varbi:

• Ev. ett kortfattat personligt brev.
• Meritförteckning med bilagor som styrker uppgifterna.
• Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet. Kortfattad redogörelse för erfarenheter av ledarskap och/eller administration samt samverkan.
• Fullständig publikationslista (medförfattarintyg krävs för samförfattade publikationer).
• Förteckning över doktorsavhandlingen och övriga åberopade vetenskapliga texter.
• De åberopade publikationerna (max 10).
• Ev. övriga handlingar som önskas åberopas.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt eventuellt kommande roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1187
Kontakt
  • Katarina Jacobsson/Prefekt, Katarina.Jacobsson@soch.lu.se
  • Erika Werner/Studierektor, Erika.Werner@soch.lu.se
  • Ellinor Weise/Personalsamordnare, Ellinor.Weise@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-04-04
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb