Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen

Forskargruppen, som leds av docent Ann Alriksson-Schmidt, tillhör avdelningen för ortopedi. Gruppen är multidisciplinära och samarbetar med läkare, psykologer, folkhälsovetare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, hälsoekonomer. Forskargruppen är fysikt placerad Wigerthuset på SUS. Gruppen arbetar också nära brukareorganisation och det är möjligt att staben som är under uppbyggnad för CPSverige kommer sitta i samma byggnad som den tilltänkta doktoranden.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet kommer handla om smärta hos personer med tidigt förvärvade/medfödda/livslånga funktionsnedsättningar. Framför allt cerebral pares och spina bifida men även andra diagnoser kan komma att vara av intresse. Fokus kommer att ligga på registerforskning men insamling av data kommer vara relevant. Arbetsuppgifter innefattar även ansökningar hos relevanta aktörer (t.ex. etikprövningsmyndigheten), insamlande av data, statistiska analyser och vetenskapligt skrivande.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • exmen på masternivå i folkhälsovetenskap eller motsvarande ämnesområde
 • mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal
 • god förmåga att ta egna initiativ
 • god förmåga att arbeta i grupp

Meriterande:

 • erfarenhet av statistik/metodik 
 • erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Önskar start 1 september eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1476
Kontakt
 • Ann Alriksson-Schmidt, forskargruppsledare, 076-9482902
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-2228347
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-10
Sista ansökningsdag 2023-06-09
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb