Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Doktorand i företagsekonomi, inriktning organisation

Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området organisation med särskild inriktning mot styrning och organisering av infrastruktur i kommuner.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse 

Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Den utlysta tjänsten finansieras inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt. Du kommer att arbeta inom det Mistra-finansierade projektet PRIORITERA: politiskt beslutsfattande kring långsiktigt underhåll av infrastruktur. Projektet är ett samarbete med forskare verksamma vid Lunds universitet, Linköpings Universitet samt VTI, Statens Väg och transportforskningsinstitut.

Projektet kommer att undersöka hur underhåll av infrastruktur prioriteras i en politisk styrd organisation. Vem har makten och kunskapen att avgöra hur olika underhållsområden ska prioriteras? Hur prioriteras långsiktigt underhållsarbete i organisationer med olika typer av finansiering? Hur ser rollfördelningen ut mellan tjänstemän och politiker? Frågan är också hur en politisk ledning präglad av oklara majoriteter, lokala koalitioner och minoritetsstyre, vilka snarare är regel än undantag i många av landets kommuner, påverkar prioriteringen av underhåll. De teman som styr projektet är:

 1. Förstå beslutsprocesser och den långsiktiga roll som prioriteringen av underhåll av infrastruktur får för samhällsutvecklingen.
 2. Jämföra vilka kunskapsunderlag som används vid prioritering av underhållsåtgärder och undersöka hållbarhetspotentialen i olika sätt att organisera infrastrukturunderhåll
 3. Undersöka styrningen, intressenterna och de olika värdesfärer som är involverade i beslutsprocesser kring underhåll av infrastruktur.

Du förväntas bedriva oberoende forskning inom ramen för de teman som beskrivs ovan och samarbeta med andra forskare i projektet. Du måste kunna tala och skriva på svenska eller något annat nordiskt språk för att kunna genomföra empiriska studier. 

Behörighet

Krav för antagningen är:

 • Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska eller något annat nordiskt språk, både i tal och i skrift.
 • Förmåga till självständigt arbete.

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

 • Studieresultat, särskilt på avancerad nivå
 • Tidigare uppsatser, särskilt på avancerad nivå
 • Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
 • Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
 • Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.

Ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Introduktionsbrev (max 2 sidor)
 • Forskningsplan omfattande högst 5 sidor (2 000 ord) som beskriver ämnet som ska undersökas och vilken metod som ska användas. Ämnet bör vara specifikt och knyta an till projektets övergripande teman. Se mall.
 • Betyg och examensbevis för kandidat- samt magister-/masterexamen
 • Uppsats på magister-/masternivå (samt ev. på kandidatnivå om relevant)
 • Sammanfattning (1 000 ord) av din magister-/masteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats.
 • Curriculum Vitae (max 2 sidor)
 • Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 9 juni 2023

Kontakt

Alexander Paulsson
alexander.paulsson@fek.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1534
Kontakt
 • Alexander Paulsson, alexander.paulsson@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb