Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid Institutionen för elektro- och informationsteknik på LTH i Lund. Avdelningen har 8 seniora forskare, cirka 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av antennstrukturer. 

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet för denna doktorandtjänst handlar om radiokanalens beteende för sub-THz-kommunikation. Sub-THz kommunikation ses som en nyckelkomponent för 6G, på grund av det stora spektrum som finns tillgängligt i sub-THz-regionen (100 GHz-1 THz). Trådlösa system måste utformas med de begränsningar som bestäms av radioutbredningskanalen. Kunskap om sub-THz-kanalerna är därför avgörande för prestanda. Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse för att förstå sub-THz kanaler inom akademi och industri. Denna tjänst, som huvudsakligen finansieras av Europeiska unionen och Vetenskapsrådet och har nära samarbeten med Ericsson och Sony, kommer att fokusera på realistisk sub-THz kanalkarakterisering och modellering. Av särskilt intresse är rumsligt konsistenta THz-kanalmodeller för utveckling och utvärdering av kommunikation, positionering och sensing för framtida 6G system. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete upp till 20 % av arbetstiden.

Forskningsarbetet för denna doktorandtjänst handlar om radiokanalkarakterisering och modellering för trådlösa kommunikationssystem vid sub-THz-frekvenser. Du kommer att delta i designen av en avancerad sub-THz-kanalmätningsutrustning, delta och planera mätkampanjer, analysera mätdata med hjälp av avancerade estimeringsalgoritmer. Baserat på de extraherade kanalegenskaperna kommer du att utveckla kanalmodeller för sub-THz kommunikation som beskriver beteendet i parametrar såsom fördröjning, vinkel, effekt, polarisation etc. Raytracingsimuleringar och maskininlärningsverktyg kommer också att utnyttjas för modelleringsarbetet.  

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ut-
  bildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av matematisk modellering och analys av trådlösa 
  kommunikationssystem. Detta inkluderar även erfarenhet av de mjukvaruverktyg som används, såsom MATLAB.
 • Praktisk erfarenhet av RF-mätningar.
 • Kunskap inom elektromagnetiska fält och antenndesign.
 • Kunskap inom RF-elektronikdesign.
 • Kunskap i statistisk signalbehandling.
 • Erfarenhet av karakterisering och modellering av radiokanaler. Detta kan också inkludera erfarenhet av mjukvaruverktyg såsom LabVIEW och/eller GNU Radio.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du 

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1580
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-05-08
Sista ansökningsdag 2023-05-29

Tillbaka till lediga jobb