Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid
Institutionen för elektro- och informationsteknik på LTH i Lund. Avdelningen har 8 seniora forskare, cirka 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av
antennstrukturer.

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet för denna doktorandtjänst handlar om trådlös kommunikation med storskalig MIMO där antennelementen är utspridda över ett större geografiskt område, i form av samlokaliserade kluster eller som enskilda element. Fokus-
området ligger på radiokanalens egenskaper i sådana system för att erhålla effektiv och pålitlig kommunikation. Forskningsområdet inkluderar mobila
kommunikationssystem för 5G och 6G, kanalmodellering, kanalkarakterisering, kombinerad kommunikation och sensorik med tillhörande signalbehandling.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket
innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I
arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete upp till 20 % av arbetstiden.

Vi kommer att utforska olika systemkonfigurationer för att erhålla pålitlig och
effektiv kommunikation. Fokus kommer att vara radiokanalens egenskaper och dess inverkan på effektivitet och pålitlighet, speciellt vad det gäller de lägre
frekvensbanden under 7 GHz men även i millimetervågsbanden. De distribuerade antennsystemen kräver nya former av karakteriseringsmetoder, utveckling av mätsystem och utvärderingsmetoder för karakterisering av distribuerade radiokanaler ingår därför också i arbetsuppgifterna. Mätningar kommer att genomföras i både inomhus- och stadsmiljö. Baserat på mätningarna ska kanalmodeller relevanta för kommunikation och sensorik i distribuerade massiv MIMO-system tas fram och prestandautvärderingar för olika systemkonfigurationer genomföras.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak mot-
  svarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Forskarutbildningsämne uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnes-
  området, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik,
  teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ut-
  bildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-
  erfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av matematisk modellering och analys av trådlösa
  kommunikationssystem. Detta inkluderar även erfarenhet av de mjuk-
  varuverktyg som används, såsom MATLAB.
 • Praktisk erfarenhet av RF-mätningar.
 • Kunskap i vågutbredning.
 • Erfarenhet av radiokanalsmätningar och modellering. Detta kan också innefatta erfarenhet från mjukvaruverktyg som LabVIEW och/eller GNU Radio.
 • Praktisk erfarenhet från statistiska signalbehandlingsmetoder eller maskininlärning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat
institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt
forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1593
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, +46462224629
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-13

Tillbaka till lediga jobb