Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att ingå i SERG, (Software Engineering Research Group), känd för att bedriva relevant och rigorös forskning om storskalig mjukvaruutveckling som har en betydande påverkan på industri och samhälle. Vi använder empirisk forskningsmetodik i långsiktiga samarbeten mellan industri och akademi. 

Projektet ingår vidare i Software-spåret av Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP), och du kommer att vara inskriven i WASPs forskarskola. Se https://wasp-sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Ämnesbeskrivning

I det här projektet vill titta på de långsiktiga riskerna med att utveckla kraftfulla och intelligenta autonoma system och hur vi kan stödja AI-alignment genom kontinuerlig operativ testning. Projektet har tre huvudsakliga forskningsfokus: 

 1. Hur man kontinuerligt kan utveckla och uppdatera de värde- och constraint-modeller som utgör grunden för testning. Vi kommer att följa pågående standardisering och lagstiftningsprocesser och även gå bortom dem för att utforska nya sätt att adressera implicita mänskliga värden och okända framtida konsekvenser av AI med testning. 
 2. Hur man kontinuerligt identifierar och schemalägger effektiva och genomförbara tester baserat på ovanstående modeller. Vi tittar på operativ testning i såväl simulerade som verkliga miljöer. 
 3. Hur man utformar interaktivt stöd för att kontinuerligt resonera kring AI-alignment baserat på insamlade testdata. Den insamlade datan behöver översättas till automatiserade beslut eller information som är användbara för en människa i att bedöma kvaliteten på testningen och systemet.
  Projektet tar ett ingenjörsperspektiv på ovanstående frågor och kommer att genomföras i samverkan med näringslivet. 

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ingå i WASPs forskarskola, som omfattar gemensamma doktorandkurser, sommarskola, vinterkonferens och internationella studieresor.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på Ingenjörs- och Civilingenjörsprogrammen.
 • Samarbete med industri och samhället i stort.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik. 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i matematik
 • God kunskap om teori och praktik inom programvarusystem
 • God kunskap om maskininlärning
 • Förmågan att arbeta både självständigt och i små team

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Relevant industriell erfarenhet
 • Programmeringsfärdigheter och erfarenhet av Python ML-ekosystemet
 • Kunskap om empiriska studier inom programvaruutveckling

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Urval sker löpande. Alla ansökningar kommer att beaktas. 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Tidigast 1 augusti 2023 och senast 1 januari 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1611
Kontakt
 • Emelie Engström, emelie.engstrom@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-07-31

Tillbaka till lediga jobb