Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik och är värd för Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

En ansenlig andel av forskningen på vår avdelning handlar om halvledande kvantkretsar, där vi utvecklar nya metoder och funktioner för kvantteknologi. Kvantteknologin är en ny forskningsriktning som bygger på grundläggande fysiska lagar av den mikroskopiska världen. Den tillför konceptuellt nya möjligheter med radikala förbättringar t.ex. för känslighet och hastighet av elektroniska enheter. Tillämpningarna spänner över ett brett spektrum från informationsbehandling, materialvetenskap till elektronik. För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och https://portal.research.lu.se/en/persons/ville-maisi, https://www.lth.se/english/article/measurement-of-microwave-photons-could-reveal-mysteries-of-the-universe/  

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Denna doktorandtjänsten fokuserar specifikt på att utföra kvantoptikexperiment. Syftet är att bygga fotodetektorer för mikrovågsfotoner och få tillgång till fotonernas statistiska egenskaper experimentellt. Mikrovågsfotonerna förmedlar koherenta interaktioner samt bildar avläsningsmetoderna för de huvudsakliga fasta tillståndsplattformerna av kvantteknologi från supraledande till spinn kvantbitar. Som doktorand i denna tjänst kommer du att få praktisk erfarenhet av tillverkning av kvantenheter i Lund Nano Lab, utföra mätningar på dem och utveckla fysikförståelse av deras funktion. Du kommer att arbeta som en viktig medlem av vårt forskarteam i samarbete med andra forskargrupper i Lund och andra högt uppsatta internationella universitet. Arbetet erbjuder en bra blandning av grundläggande fysikkoncept och teknikorienterade tankesätt för att bygga nya sensorer.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Framställning av prov i renrumsmiljö i Lund Nano Lab.
 • Transport- och högfrekvensmikrovågsmätningar, inklusive programmering av mätningsskript.
 • Analys av mätresultaten för att konstruera förståelse av deras funktion och för att designa nya enheter.
 • Skrivning av vetenskapliga publikationer

Huvudsyftet med tjänsten är att bygga en mikrovågsfotodetektor och mäta mikrovågssignaler och deras statistik på individuella fotonnivå. Dessutom kan tjänsten innefatta utveckling av olika andra optikkomponenter vid mikrovågsområdet och grundläggande studier av kvantmätningar. Doktoranden förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med övriga partners i projektet. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper inom kvantenhetsfysik och/eller kvantoptik.
 • Erfarenhet av programmering (till exempel MATLAB eller Python).
 • Förmåga att tänka kreativt och/eller analytiskt.
 • Förmåga att utföra laboratoriearbete skickligt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor i samband med att ansökan skickas in.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1643
Kontakt
 • Ville Maisi, 046-2224363,ville.maisi@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-04-09

Tillbaka till lediga jobb