Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Vi söker nu 1-2 universitetslektorer i företagsekonomi - corporate finance.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningen avser forskning och undervisning inom företagsekonomi, särskilt corporate finance.  Tjänsten är inriktad mot företagets finansiella beslutsfattande snarare än mot finansiella marknader och investeringar. I tjänsten ingår undervisning inom centrala områden i corporate finance såsom företagsfinansiering, investeringsbedömning, företagsvärdering, företagets riskhantering, corporate governance och finansiering av nystartade och unga verksamheter. 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning på alla utbildningsnivåer från introduktionskurser till forskarutbildning, att ta kursansvar, ansvara för kvalitetssäkring och att utveckla pedagogik och pedagogiskt material. Uppgifterna inkluderar ett brett deltagande i institutionens kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå, inte minst inom magisterprogrammet i Accounting and Finance. Du förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år från tillträdet till tjänsten. Vid behov kommer en plan för språkutveckling att upprättas efter anställning.

Inom forskningen ska universitetslektorn bedriva, styra, publicera och vidareutveckla sin forskning och aktivt söka extern finansiering för detta. Du förväntas ha en aktiv forskningsagenda och vana av att söka externa forskningsanslag. I arbetsuppgifterna ingår vidare kompetensutveckling, vilket inkluderar att kontinuerligt utveckla såväl sina ämneskunskaper som sina pedagogiska kunskaper och färdigheter, samt att samverka med det omgivande samhället.

En viktig del i tjänsten är att aktivt delta i institutionens och ämnesområdets utveckling och aktiviteter. Företagsekonomiska institutionens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och institutionens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Anställningen avser universitetslektorat som enligt arbetstidsavtalet innebär 70 % undervisning, 20 % forskning och kompetensutveckling samt 10 % institutionstjänstgöring. Fördelningen av arbetsuppgifter kan ändras om lektorn erhåller externa forskningsanslag.

Behörighet

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller ha förvärvat motsvarande forskningskompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, vilket inkluderar genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen med inriktning mot finans.
 • Erfarenhet av undervisning och forskning i corporate finance.
 • Visad pedagogisk skicklighet i corporate finance.
 • Aktiv forskningsagenda.
 • Erfarenhet av att arbeta med ekonometriska metoder och ekonometrisk analys.
 • Förmåga att undervisa och examinera på engelska.
 • Drivkraft och förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning.

Den sökande måste kunna interagera med både studenter och kollegor samt kontinuerligt och frekvent kunna delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom institutionen och ämnesområdet, inte minst genom fysisk närvaro på institutionen.

Meriterande för anställningen är:

 • Bredd i erfarenhet av forskning och undervisning inom centrala områden i corporate finance såsom företagsfinansiering, investeringsbedömning, företagsvärdering, företagets riskhantering, corporate governance och finansiering av nystartade och unga verksamheter.
 • Tydligt dokumenterat intresse av forskning och undervisning i corporate finance.
 • Forsknings- och undervisningserfarenhet inom dataanalys eller fintech.
 • Erfarenhet av tillämpningar av dataanalys inom finans eller företagsekonomi.
 • Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar.
 • Erfarenhet av handledning av magisteruppsatser.
 • Erfarenhet av och familjaritet med att söka externa forskningsanslag.
 • Erfarenhet från relevant arbete utanför akademin.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • god förmåga att delta i internationella samarbeten och nätverk.
 • god förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.

Den sökande ska uppvisa en stark och tydlig forskningsagenda efter sin doktorsavhandling med en standard som motsvarar peer-reviewed forskning av internationell kvalitet.

Det kommer att läggas vikt vid hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

För mer ingående information kring allmänna bedömningskriterier, vänligen läs ”General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management” på https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid, eventuell provanställning kan bli aktuell.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt mallen samt “Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM” . Du hittar mallen och instruktionerna på www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Du hittar även mallen och instruktionerna här:

För mer information, gå gärna in på vår hemsida www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

För att kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att den sökande följer de ansökningsinstruktioner som finns. Saknas erforderlig dokumentation riskerar den sökande att obehörigförklaras för anställningen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om oss

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom entreprenörskap, finansiering, forskningspolitik, marknadsföring, organisation, redovisning och strategi.

Arbetsplatsen är förlagd till våra kontor på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1686
Kontakt
 • Niclas Andrén, +46462224666
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb