Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Denna postdoktor kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Inom projektet utvecklas ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar kan generera synergier och mildra konflikter mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välbefinnande. Genom att ramverket utvecklas av ett tvärvetenskapligt team, bygger det på kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi. En central del i arbetet är att systematiskt kartlägga befintlig evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimatnytta, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar. Fokus är på i vilken mån det finns mekanistiska kopplingar, t.ex. genom att den biologiska mångfalden påverkar ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar, och i vilken mån det finns indirekta associationer, t.ex. genom att ekosystemens struktur påverkar både mångfald och klimat. Empiriska eller modellbaserade analyser kommer att användas för att undersöka hur utformning och/eller rumslig placering av naturbaserade lösningar påverkar synergier och konflikter mellan bevarande av biologisk mångfald och övriga syften med naturbaserade lösningar som t.ex. kolinlagring.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vi söker en ekolog, miljövetare eller liknande, med god förståelse för vetenskapliga metoder relaterade till kunskapssyntes, ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett intresse för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala hållbarhets- och folkhälsoutmaningar, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa.

Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer, där den framgångsrika kandidaten är noggrann, strukturerad, tar stort personligt ansvar både individuellt och för samarbetet med en större forskargrupp.

Övriga krav:

 • Avlagd doktorsexamen i ekologi, miljövetenskap, eller liknande
 • Dokumenterad kunskap om biologisk mångfald, bevarandebiologi, ekosystemekologi eller relaterade ämnen
 • Dokumenterade färdigheter i att producera och publicera forskning av hög kvalitet
 • Utmärkt förmåga att arbeta i lag
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet

Meriterande:

 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • Erfarenhet av kunskapssyntes (t.ex. systematisk review av litteratur, metaanalys)
 • Dokumenterad kunskap om forskningsområdet, t.ex. vad gäller naturbaserade lösningar, bevarandebiologi, eller skogsekologi
 • Tidigare erfarenhet av samverkan med avnämare
 • Dokumenterade färdigheter i statistisk analys av komplex ekologisk data eller dokumenterad erfarenhet av ekologisk modellering

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1834
Kontakt
 • Henrik Smith, henrik.smith@biol.lu.se,+46462229379
 • Pernilla Borgström, pernilla.borgstrom@cec.lu.se
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-26

Tillbaka till lediga jobb