Lunds universitet Institutionen för Kliniska vetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorandtjänst med fokus på Inflammation och modifierbara riskfaktorer vid neurodegenerativa sjukdomar, Lunds universitet

Beskrivning av arbetsplatsen

Enheten för klinisk minnesforskning fokuserar på att förstå biologiska processer vid åldrande, Alzheimers sjukdom och andra åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar. Vår forskning är translationell och sträcker sig från djur- och cellbiologiska experiment till multimodala kohortstudier. Vi utvecklar och validerar toppmoderna biomarkörer som ska användas som verktyg i klinisk forskning, för att förbättra diagnostik och prognostik i klinisk rutin och för att optimera och stödja kliniska prövningar för nya behandlingar. Arbetet är främst baserat på BioFINDER-studierna, som är stora och djupt fenotypade kohorter av patienter med neurodegenerativa sjukdomar, och kognitivt normala studiedeltagare, som genomgår omfattande tester inklusive hjärnavbildning, biomarkörmätningar, genetik och   neuropsykologisk testning. Mer information hittar du här. Gruppen leds av professor Oskar Hansson.  Denna tjänst kommer att vara placerad vid Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund.

Vi är fast beslutna att skapa en positiv, respektfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter kommunikation och samarbete, och vi strävar efter att skapa en positiv miljö baserad på ömsesidig respekt och tolerans.

Beskrivning av projektet
Detta projekt fokuserar på neuroinflammatoriska processer och modifierbara riskfaktorer vid neurodegenerativa sjukdomar, med särskilt fokus på Alzheimers sjukdom (AD) och Parkinsons sjukdom (PD), de två vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i världen.

Neuroinflammatoriska processer har föreslagits vara involverade i AD och PD, men det är oklart exakt hur neuroinflammation bidrar till dessa sjukdomar. Specifikt är det oklart i vilken grad olika typer av neuroinflammation kan ha fördelaktiga eller skadliga effekter, och om sådana effekter varierar över sjukdomarnas förlopp.  Modifierbara riskfaktorer, t.ex. kardiovaskulära riskfaktorer, kan bidra till neurodegenerativa sjukdomar. Detaljerade studier i noggrant karakteriserade studiedeltagare behövs för att förstå hur olika riskfaktorer bidrar till specifika hjärnpatologier och till neuropsykologiska förändringar.

Detta projekt fokuserar på de svenska BioFINDER-studierna och bygger på omfattande neuroinflammatorisk biomarkörprofilering, inklusive högdimensionell CSF- och plasmaproteomikdata för att studera en mängd olika proteiner relaterade till inflammation och vaskulär hälsa. Biokemisk data kommer att analyseras tillsammans med genetik och avancerad multimodal hjärnavbildning.  Särskild tonvikt kommer att läggas vid integration av flera biomarkörer i relation till longitudinella MR-, PET-, kognitiva och kliniska bedömningar.

Utöver att bli en del av en stor, translationell forskningsmiljö vid Enheten för klinisk minnesforskning, kommer doktoranden också att kunna dra nytta av våra stora nationella och internationella nätverk av  samarbetspartners, inklusive för att validera resultat i andra kohorter tillsammans med externa samarbetspartners (t.ex.  McGill University och Washington University).

Doktoranden kommer att bedriva forskning under handledning av professor Oskar Hansson, docent Niklas Mattsson-Carlgren, Dr. Gemma Salvadó och Dr. Alexa Pichet Binette.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvuduppgiften för doktoranden är att bedriva sin forskarutbildning, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser.

Doktoranden kommer att utveckla statistiska modeller som innehåller medicinska riskfaktorer, vätskebiomarkörer, bilder   och genetiska varianter, för att studera neuroinflammation och modifierbara riskfaktorers roller vid AD och PD.  Doktoranden kommer att skriva artiklar och presentera resultat lokalt och vid nationella och internationella konferenser.

Andra arbetsuppgifter kan innefatta: hjälp med datadelning mellan interna medlemmar och externa medarbetare; kvalitetskontroll av MR-bilder; informellt mentorskap och kompetensdelning med andra medlemmar i gruppen; eller sammansättning av ansökningar för forskningsmedel/forskarstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Huvuddelen av forskningsarbetet kommer att ske i samarbete med medlemmar i forskargruppen.

Kvalifikationer
Följande krävs för tjänsten:

 • Magisterexamen inom neurovetenskap, psykologi, kognitiv neuros, teknik eller en relaterad disciplin
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • Stark kommunikations-, presentations- och skrivförmåga
 • Samarbetsvilja, men med förmåga att arbeta självständigt
 • Kandidaten bör vara noggrann, detaljorienterad, uppfylla tidsfrister och bör demonstrera en inre motivation för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Följande är meriterande:

 • Särskilt intresse för demens och åldrande
 • Programmeringsfärdigheter (helst R eller Python)
 • Kunskap om statistisk modellering
 • Tidigare forskningserfarenhet
 • Erfarenhet av neuroimaging och/eller biomarkörer 

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Startdatum bör vara mellan 1 juli och 31 oktober 2023.

Hur man ansöker
Ansökan ska ske genom universitetets rekryteringssystem https://www.lu.se/vacancies Den ska innehålla ett personligt motivationsbrev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive en betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev). De sökande som kommer att kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 - 2023-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1873
Kontakt
 • Oskar Hansson, Professor, +4640335036
 • Ditte Mårtensson, HR admin, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-14

Tillbaka till lediga jobb