Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Postdoktortjänsten är placerad vid Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi på Institutionen för designvetenskaper på LTH, Lunds Tekniska Högskola. Ergonomigruppen har som mål att studera och förbättra interaktionen mellan människor och de produkter, tekniska system eller miljöer som de använder. Vi har etablerade samarbeten med organisationer både inom offentlig och privat sektor. För att uppnå användarcentrerad design genomför vi noggranna användarstudier för att få insikter om behoven, preferenserna och begränsningar hos de användare vi riktar oss till. Vi involverar aktivt användare i vår forskning för att säkerställa att teknik, tekniska system och organisationer löser verkliga problem och motsvarar användarnas förväntningar. 

Genom vårt samarbete med andra universitet, företag och offentliga organisationer och vårt fokus på användarcentrerade forskningsmetoder, strävar vi inom ergonomigruppen efter att förbättra människors liv och göra positiva påverkan på samhällsutvecklingen i den snabbt föränderliga kontexten av digitaliseringen.

Särskild ämnesbeskrivning

Människocentrerad design handlar om att tillgodose användarbehov och skapa meningsfulla lösningar. Det kräver kompetenser som empati, användarforskning, designtänkande, samarbete, kommunikation, kreativitet och innovation, samt UI/UX-design. Metoderna innefattar utveckling av persona, prototyptillverkning, användbarhetstestning, samskapande och iterativ design. Tillvägagångssättet kräver ett tvärvetenskapligt förfarande som kombinerar kunskap, verktyg och metoder från olika områden så som exempelvis psykologi, datavetenskap, interaktionsdesign och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Denna postdoktortjänst innebär att man kommer arbeta i tre projekt som fokuserar på följande; 

 • bärbara användargränssnitt och 'extra' robotarmar för personer med funktionsnedsättningar
 • människa-robotinteraktion för förbättrat lärande och problemåtgärdande, samt
 • användbarhetsaspekter av digitala system inom hemtjänsten

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Delta i aktiviteter för att kommunicera och sprida resultaten från projekten vid nationella och internationella konferenser.
 • Genomföra participativa workshops för att adressera design, etik, jämställdhet och sociala aspekter relaterade till robotarmar för rörelsenedsättning samt robotar i tillverkningsmiljöer.
 • Samarbeta med internationella partners för att utveckla och utvärdera Wizard-of-Oz-experiment.
 • Utforska och analysera genus, jämställdhet och etiska överväganden för robotarmar och omsätta dem i krav.
 • Utforma rekommendationer för användning av bärbara användargränssnitt.
 • Utvärdera robotlösningar i tillverkningsmiljöer (hos biltillverkare i Turkiet) med hänsyn till acceptans, arbetslivskvalitet, tillit, säkerhet, integritet, etik och kompetensutveckling.
 • Analysera och utvärdera upphandlingsprocesser och krav inom hemtjänsten.
 • Utforma rekommendationer och riktlinjer för att stödja hemtjänstorganisationer i upphandlingsprocessen.
 • Utveckla metoder för utvärdering av digitala system och arbetsmiljö för yrkesutövare.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift
 • Dokumenterad kunskap/erfarenhet av metoder för människocentrerad design
 • Dokumenterad kunskap/erfarenhet inom det vetenskapliga området människocentrerad design
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära teams

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Kunskap/erfarenhet inom interaktionsdesign, genuskunskap och tillämpad etik
 • Kunskap/erfarenhet inom datavetenskap eller mjukvaruutveckling
 • God förmåga att arbeta självständigt
 • Kunskap/erfarenhet av vård och omsorg i en svensk kontext

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. Granskning av ansökningar och urval kommer att ske efter sommaren.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1875
Kontakt
 • Susanne Frennert , +46462220195,susanne.frennert@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-08-16

Tillbaka till lediga jobb