Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Bevarandet av biologisk mångfald måste vara både funktionellt och hållbart för att kunna svara på globala miljöförändringar. Denna postdoktor kommer i ett tvärvetenskapligt projekt (A View Across Fields) arbeta med att utforska ekologin och de sociala motiven kring bevarande av pollinatörer i jordbrukslandskap, i syfte att ge beslutsfattare och jordbrukare robusta, generaliserbara och holistiska rekommendationer för bevarande av jordbrukslandskapets pollinatörer. För detta ändamål kommer postdoktorn utveckla, driva och analysera både sociala och ekologiska undersökningar i samarbete med forskare från flera discipliner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det finns även möjlighet till utbildning inom ledarskap.

Postdoktorn kommer att fokusera på bevarande av pollinatörer i jordbrukssystem. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta upprättandet av studiesystem, kommunikation med jordbrukare, biodlare och myndigheter, samt skrivande av vetenskapliga publikationer. Tjänsten kommer att kräva en bred kompetens såsom empirisk expertis om bin, deras reproduktiva produktion och pollineringstjänster i jordbrukslandskap, och sociala metoder för att förutspå människors engagemang i pollinatörsbevarande. I arbetet ingår även möjligheten att handleda Master- eller kandidatstudenter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En mycket god förståelse för agroekologi
 • Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och utföra högkvalitativ forskning.
 • Körkort.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad kunskap om samspelet mellan nyttoorganismer och jordbruksmetoder.
 • Erfarenhet av att arbeta med ekotoxikologi på semi-field- eller field-skala.
 • Erfarenhet av ekologiska studier i landskapsskala med bin.
 • Erfarenhet av att kommunicera med lantbrukare, biodlare och myndigheter.
 • Erfarenhet av att sprida vetenskaplig forskning.
 • Dokumenterad användning av socioekonomiska forskningsmetoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1931
Kontakt
 • Henrik Smith, +46462229379
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb