Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Gruppen för systemvirologi är placerad vid institutionen för translationell medicin och leds av docent Joakim Esbjörnsson. Gruppen använder olika bioinformatiska och fylogenetiska metoder för att kombinera genetiska, kliniska och epidemiologiska data för att förklara hur virus evolverar och anpassar sig till nya miljöer – såväl på populationsnivå som i enskilda individer. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: http://www.virology.lu.se

Vi söker nu en postdoktor inom systemvirologi.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår analys av den gen som kodar för höljet av HIV-1 respektive HIV-2. Då dessa sekvenser generats från longitudinellt insamlade prover analyseras virusevolution genom s.k. Bayesiansk fylogeni och fylodynamik (state-of-the-art). Detta görs efter djuplodande analys av förekomst av olika rekombinanta varianter av HIV-1 (vilka måste sorteras bort innan fylogenetisk analys eftersom de bryter mot de evolutionära antaganden som görs vid urval av passande substitutionsmodell). Eftersom de två virustyperna förändrar sig med olika evolutionär hastighet kommer avancerade jämförande analyser att behöva utvecklas, vilket inkluderar olika typer av modellutvärdering som path-sampling och steeping-stone sampling. Utöver detta ingår avancerad biostatistisk och bioinformatisk analys av storskaliga data genererade genom s.k. data-independent acquisition mass spectrometry (DIA-MS) insamlade från longitudinella provserier.

Fylogenetisk och bioinformatisk analys av data sammanställs i rapporter och slutligen genom författande av manuskript som skickas in till vetenskaplig tidskrift för granskning och publicering. Under anställningsperioden förväntas även aktivt deltagande i gruppmöten och projektpresentationer (detta inkluderar även egna presentationer).

Kvalifikationer och bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna. Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga och den grundläggande erfarenhet som krävs för vidare förkovring inom de ämnesområden som anges ovan.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst kommer den i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningen görs med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

  • Doktorsexamen
  • Relevant erfarenhet av evolutionsbiologi (främst virusevolution och selektionsprocesser), molekylärbiologi (främst PCR-baserade tekniker), samt fylogenetisk sekvensanalys och analys av masspektrometri-data (hantering och analys av sekvensdataset insamlade från longitudinella provserier).
  • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift, är en förutsättning för arbete i en internationell forskningsmiljö.
  • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig, samarbetsvillig, och driven.

Meriterande för anställningen är:

  • Kunskap om virus-värd-interaktioner och hur dessa relaterar till sjukdomsutveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; Jobba hos oss .

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare, och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2096
Kontakt
  • Joakim Esbjörnsson, Docent, +46462220119
  • Ditte Mårtensson, HR admin, +4640391336
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-02
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tillbaka till lediga jobb