Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för strategisk kommunikation söker nu en universitetslektor med inriktning kriskommunikation, uppsatshandledning och examination.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Ämnesbeskrivning

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom bl a public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv. För mer information, se www.isk.lu.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till viss del. Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master of Science in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet strategisk kommunikation och digitala medier. Institutionen erbjuder även fristående kurser. För mer information, se www.isk.lu.se.

I  anställningen ingår bland annat undervisning om kriskommunikation, strategisk kommunikation, digitalisering och digitaliserad kommunikation av tjänster, forskningsmetoder och handledning och examination av självständiga arbeten samt mentorskap för handledning. Utöver undervisning och handledning på grundläggande nivå, ska du kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Forskning och kompetensutveckling ingår med minst 20 procent. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Behörighetskrav

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 §–4 § högskoleförordningen. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i medie-och kommunikationsvetenskap med en tydlig inriktning mot strategisk kommunikation.
Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Det är ett krav att sökande ska kunna undervisa på engelska.

Sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom de efterfrågade undervisningsområdena inom området strategisk kommunikation.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen samt i Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet.

Vid anställningen beaktas såväl vetenskaplig som pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom strategisk kommunikation. Även erfarenheter av forskning och undervisning inom kriskommunikation, strategisk kommunikation, digitalisering och digitaliserad kommunikation av tjänster är ett krav.

Institutionen för strategisk kommunikation är en mindre institution där det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens utbildning, forskning och samverkan.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under 6 månader med tillträde 2023-08-01 eller enligt önskemål. Anställningens omfattning är 50 % av heltid. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2129
Kontakt
  • Marja Åkerström, 046222000
  • Anna Borg, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-06-22

Tillbaka till lediga jobb